Defensie is een grote afnemer van bedrijfskleding. Zo heeft iedere militair twee uniformen. Alleen al bij de Koninklijke Landmacht gaat het dan om 120 duizend outfits. Uit ons onderzoek van Goede Waar blijkt dat in de milieubeleidsnota van Defensie allerlei voorzorgsmaatregelen zijn genomen om schade aan het milieu te voorkomen. Zo is er overleg geweest tussen het Ministerie van Defensie en de Fair Wear Foundation over het duurzaam inkopen van militaire kleding, waarbij het ging over verbetering van arbeidsomstandigheden. Maar bij de inkoop van kleding blijft het milieu volgens Goede Waar & Co tot nu toe buiten beeld.
De consumentenvereniging voor mens-, dier- en milieuvriendelijk duurzaam) consumeren hoopt dat de campagne ‘Kan ons leger er mee door?’ daarin een eye-opener zal zijn. De campagne wordt ondersteund door de website www.onslegerkanermeedoor.nl. Hier kunnen bezoekers meedoen aan een webquiz, suggesties mailen, foto’s sturen van hun eigen camouflageoutfit en een weblog volgen. Het via de website verzamelde materiaal wordt samen met eigen aanbevelingen en het onderzoeksrapport van Goede Waar eind deze zomer aan Defensie overhandigd.