Een Klimaatcoalitie van bedrijven en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) pleit voor een radicale versnelling van besluitvorming zodat grote CO2-reductie maatregelen tijdig worden gerealiseerd. Het betreft maatregelen, die beslissend zijn voor de realisatie van het doel in 2030 en de ‘Road to Zero’ in de jaren daarna. De versnelling van besluitvorming betreft onder meer:

  • Duidelijkheid rond investeringen in infrastructuur voor grote CO2 besparingsprojecten (warmte, elektriciteit, waterstof en CO2),
  • Verkorting van (vergunnings)procedures,
  • Flankerende wet- en regelgeving,
  • Financieringsmogelijkheden,
  • Duidelijke en werkbare kaders ten aanzien van ruimtelijke ordening.

Het behalen van het klimaatdoel van 2030 is nu al een race tegen de klok. Belangrijke klimaatoplossingen moeten uiterlijk in 2022 starten om operationeel te kunnen zijn in 2030, zoals de  planning voor 10 GW extra wind offshore, het mogelijk maken van elektrificatie in de industrie,
waterstofproductie en investeringen in warmte-infrastructuur en regionale elektriciteitsnetten. Vanwege de lange doorlooptijden voor vergunningen, nieuwe wetgeving en investeringen, kan het 2030-doel alleen in zicht blijven als de nieuwe regering in de komende twee jaar alle kritische beslissingen neemt. Doet zij dat niet, dan moeten we mogelijk al in 2023 constateren dat het CO2-doel van 2030 uit zicht is – en zal er minder geïnvesteerd worden in de duurzame versterking van onze economie.

Eneco, Shell, Vattenfall, TenneT, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Gasunie, Stedin, Dow, Enexis, Ennatuurlijk en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) ondersteunen dit pleidooi.