RVO-partner Platform Duurzame Huisvesting verhoogt de ambities van het Klimaatakkoord voor de utiliteitsbouw (gebouwen zonder woonbestemming). Het wil een extra vermindering van 2,1 megaton CO2-uitstoot realiseren en komt met instrumenten om de sector hierbij te ondersteunen. Dit staat in hun Position paper Renovation Wave. Utiliteitsgebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen, kunnen een belangrijke extra bijdrage leveren aan de klimaatdoelen, stelt het platform.

De utiliteitsbouw moet volgens het Klimaatakkoord 1 megaton CO2-uitstoot reduceren. De extra 2,1 megaton die Platform Duurzame Huisvesting wil realiseren, is een bijdrage aan de Europese Fit For 55-ambitie. Teun Bokhoven, voorzitter uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving, nam het position paper op 10 mei in ontvangst.

Position paper Renovation Wave

Het paper legt uit hoe eigenaren in de periode 2022-2030 hun gebouwen kosteneffectief en toekomstbestendig verduurzamen. Hierbij worden 2 doelen gesteld: het behalen van 3,1 megaton CO2-reductie en rekening houden met koppelkansen op het gebied van gezondheid, circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptiviteit. Om deze doelen te halen én gebouwbezitters te ontzorgen, heeft het platform een aantal kernpunten: datagedreven verduurzaming en een totale ontzorging bij de utiliteitssector. Hierbij is het pleidooi: alleen subsidie voor kosteneffectieve maatregelen die tijdig worden uitgevoerd.

Sneller en beter inzicht in energieverbruik

Volgens de Europese EPBD-richtlijn moeten alle gebouwen energiezuiniger worden en zullen slechte energielabels worden uitgefaseerd. Sneller en beter inzicht in het energieverbruik is daarom belangrijk. Het datastelsel utiliteit, dat naar verwachting eind dit jaar live gaat, zorgt hiervoor. Gebouweigenaren, aanbieders en handhavers krijgen hiermee toegang tot volledige energie- en gebouwdata.

Platform Duurzame Huisvesting

Platform Duurzame Huisvesting is de samenwerking van branche-, kennis- en koepelorganisaties voor het versneld verduurzamen van Nederlandse utiliteitsgebouwen. Naast RVO zijn dit onder meer bouwbedrijven, onderhouds- en beheerbedrijven, investeerders, en beleggers.

Meer weten