Deze resultaten onderstrepen Philips’ voortdurende inzet voor duurzaamheid binnen de gehele organisatie en het streven van Philips om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren door middel van innovatie. “We zijn er trots op dat Philips momenteel voor één op de vier mensen op aarde bijdraagt aan een beter leven2. We hebben onszelf ten doel gesteld om dat cijfer tussen nu en 2025 te laten stijgen tot 3 miljard mensen per jaar”, aldus Jim Andrew, voorzitter van de Sustainability Board en Chief Strategy & Innovation Officer bij Philips. “We hebben tevens grote vooruitgang geboekt bij het verminderen van de milieueffecten van onze activiteiten. We wilden de CO2-uitstoot als gevolg van onze activiteiten in vijf jaar met 25% terugdringen, en dat doel hebben we dit jaar bereikt. Dit resultaat is voornamelijk te danken aan energiebesparingsprogramma’s op onze grootste vestigingen, toepassing van ‘groene logistiek’, minder reisbewegingen en meer gebruik van duurzame energie. Dit beleid zullen we wereldwijd verder gaan doorvoeren.”

In 2012 heeft Philips EUR 569 miljoen geïnvesteerd in Groene Innovaties. Het bedrijf ligt daarmee op koers om het beoogde investeringsbedrag van EUR 2 miljard in 2015 te behalen. De sector Lighting liep voorop door ruim EUR 325 miljoen te investeren in de voortzetting van de LED-revolutie, gericht op een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot door omschakeling naar energiezuinige verlichting.

Consumer Lifestyle heeft de vrijwillig toegezegde uitfasering van polyvinylchloride (PVC) en broomhoudende vlamvertragers (BFR’s) verder doorgevoerd. Zo zijn dit jaar voor het eerst alle nieuw uitgebrachte espresso-automaten vrij van deze stoffen.

De sector Healthcare heeft met zijn investeringen ingespeeld op de wereldwijd toenemende belangstelling voor milieuvriendelijke ziekenhuizen en vermindering van de milieueffecten van de gezondheidszorg. Deze inzet is erkend door COCIR3 , die de MRI-systemen van Philips heeft aangemerkt als koplopers in de sector op het gebied van energiezuinigheid.