In dit project biedt CEF de FIFA-partners de mogelijkheid lampen te vervangen door Philips LED-lampen. Dit betekent een eerste levering van 200.000 Philips LED-lampen. Het project wordt gebruikt om LED-lampen van Philips op grotere schaal te introduceren in Zuid-Afrika. Samen met CEF en Karebo Systems ontwikkelt Philips energiebesparingsprojecten die in potentie kunnen leiden tot de vervanging van meer dan 3.500.000 lampen door LED-lampen in Zuid-Afrika.

Financiering van het project is gebaseerd op een combinatie van de ‘betalen via besparen’-methode en een bijdrage aan Carbon Credit-fondsen. In de methode van ‘betalen via besparen’ betalen klanten alléén de initiële onkosten terug via besparingen die zij de eerste jaren realiseren. Voor gebruikers resulteert dit altijd in een positief saldo.

Jeroen Janssen, General Manager van Philips Lighting Zuid-Afrika: “Via dit partnerschap met CEF en Karebo Systems willen we Zuid-Afrika ondersteunen bij het overschakelen op energiezuinige verlichting en het realiseren van substantiële, duurzame besparingen op energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen, door de levering van onze LED-lampen.”

Zuid-Afrika promoot de laatste vijf jaar energie-efficiëntie op een intensieve wijze via het nationale nutsbedrijf Eskom. Dit bedrijf heeft bijna 40 miljoen spaarlampen uitgezet waarvan er bijna 30 miljoen door Philips zijn geleverd.