Philips kondigde vandaag aan dat het met succes alle doelen van het programma ‘Healthy people, Sustainable planet’ voor 2016 – 2020 had behaald. De belangrijkste resultaten van het programma zijn onder meer CO2-neutraal in zijn activiteiten, 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, meer dan 70% van de verkopen uit groene producten en diensten [1], 15% van de verkopen komt uit circulaire inkomsten, 90% van het bedrijfsafval wordt gerecycled en er wordt geen afval naar stortplaatsen gestuurd.

“Ik ben blij dat we alle doelstellingen van ons Healthy people, Sustainable planet-programma hebben gehaald, waardoor Philips een van de eerste gezondheidstechnologiebedrijven ter wereld is die CO2-neutraal is geworden in zijn activiteiten,” aldus Frans van Houten, CEO van Koninklijke Philips. “Ons huidige geïntegreerde ESG-framework bouwt voort op dit succes, en we zijn vastbesloten om onze krachten te bundelen met alle noodzakelijke belanghebbenden, zowel publieke als private, om prioriteiten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur aan te sturen en wereldwijde impact te genereren. Nu de COVID-19 pandemie en de klimaatverandering de risico’s op het gebied van de gezondheid van mensen en de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg blootleggen zetten wij ons in om inclusieve en veerkrachtige gezondheidszorgsystemen op te bouwen en tegelijkertijd onze afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen te verminderen.”


De update van Philips over ESG maakt integraal deel uit van het Philips-jaarverslag 2020, dat eerder vandaag is gepubliceerd. Hoogtepunten zijn onder meer:

Environmental

  • Hernieuwbare energiebronnen: Door middel van door een consortium geleide virtuele energieaankoopovereenkomsten, zorgt Philips voor duurzame elektriciteitsvoorziening om zijn Europese activiteiten van stroom te voorzien.
  • Circulaire economie: Philips speelt een leidende rol in het PACE (Platform for Accelerating the Circular Economy), waarbij mondiale actieagenda’s worden opgesteld en verandering wordt gestimuleerd om circulair denken en circulaire werkwijzen te verankeren. Als onderdeel van zijn inzet voor de Capital Equipment-belofte van het World Economic Forum (WEF) heeft Philips zijn belofte om de kringloop voor grote medische systeemapparatuur te sluiten waargemaakt door inruil aan te bieden voor alle deals die het bedrijf over de hele wereld heeft gesloten, waardoor onderdelen en materialen op een verantwoorde manier worden hergebruikt/gerecylced om meer levens te verbeteren zonder de natuurlijke hulpbronnen van de wereld verder uit te putten.
  • Toeleveringsketen: Philips werkt samen met leveranciers om hun CO2-uitstoot verder te verminderen door capaciteitsversterking te ondersteunen en bij te dragen tot transparantie en efficiëntie in de toeleveringsketen. Door deze aanpak zijn de duurzaamheidsprestaties van leveranciers die in 2019 aan het programma zijn begonnen met 36% verbeterd ten opzichte van vorig jaar.

Social

  • Levens verbeterd: In 2020 hebben de producten en oplossingen van Philips het leven van 1,75 miljard mensen verbeterd. Dit cijfer bevat 207 miljoen mensen in achtergestelde gemeenschappen. Daartoe werkt Philips ook samen met overheden, ngo’s en ziekenhuizen. Zo is Philips een partnerschap aangegaan met de Afrikaanse Unie om medische apparatuur en expertise te leveren om te helpen voorzien in de onmiddellijke behoeften van medici en COVID-19-patiënten.
  • Toeleveringsketen: De programma’s van Philips hebben in 2020 het leven van 302.000 werknemers in zijn toeleveringsketen verbeterd.
  • Eerlijke en inclusieve werkplek: De gemiddelde score van Philips voor werknemersbetrokkenheid in 2020 was 79%. Uit de medewerkersenquête van Philips blijkt steevast dat de betrokkenheid van de medewerkers toeneemt en de wereldwijde norm van 71% voor topprestaties ruimschoots overschrijdt. Bovendien bedroeg de genderdiversiteit in hogere leidinggevende functies eind 2020 27%, waarmee de doelstelling van Philips van 25% werd overtroffen.

Governance

  • Philips heeft een sterke staat van dienst als het gaat om transparantie in zijn plannen, acties en rapportage. Zo worden alle ESG-gegevens van Philips extern gecontroleerd op het hoogste niveau. Bovendien heeft Philips, naast de gebruikelijke informatie over belastingbijdragen in zijn jaarverslag 2020, vandaag zijn eerste Country Activity and Tax Report 2020 gepubliceerd, waarin zijn belastingbijdragen voor alle landen waar het bedrijf actief is, gedetailleerd worden weergegeven.

De lat hoger leggen

Als onderdeel van zijn voortdurende inzet om de wereld gezonder en duurzamer te maken door middel van innovatie, bouwt Philips voort op het succes van het programma met een verbeterde en volledig geïntegreerde benadering van verantwoord en duurzaam zakendoen. Zoals in september vorig jaar werd aangekondigd omvat dit nieuwe framework een uitgebreide reeks kernverbintenissen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (Environmental, Social and Governance, ESG) die verdere groei zullen stimuleren en tegelijkertijd verantwoordelijk zullen handelen ten aanzien van de planeet en de samenleving.

Mensenrechtenrapport

Philips publiceerde vandaag ook zijn meest recente Mensenrechtenrapport 2020 dat informatie bevat over de voortgang van het bedrijf met betrekking tot het identificeren en beperken van (mogelijke) negatieve gevolgen voor de mensenrechten in de eigen activiteiten en waardeketen van Philips. Bovendien heeft Philips nieuwe beleidsverklaringen uitgebracht over mensenrechten, eerlijke werkgelegenheid en inclusie en diversiteit, waarin aspecten worden behandeld als gelijke kansen, eerlijke en gelijke beloning, pesten/intimidatie op de werkplek, kinderarbeid, dwangarbeid en richtlijnen voor arbeidstijden.

Wereldwijde erkenning

Philips kreeg verdere erkenning voor zijn prestaties op het gebied van duurzaamheid: acht opeenvolgende jaren op de A-lijst voor klimaatverandering van het CDP, doelen voor de vermindering van broeikasgassen goedgekeurd door het Science Based Targets initiative en hoog geklasseerd op de Dow Jones Sustainability Index, S&P duurzaamheidsclassificatie en Sustainalytics-ranglijsten. Philips behaalde in 2020 ook de tweede plaats van de 100 meest duurzaam beheerde bedrijven ter wereld van Wall Street Journal.

[1] Groene omzet wordt gegenereerd via producten en oplossingen die een aanzienlijke verbetering vanuit milieu-oogpunt bieden binnen een of meerdere groene focusgebieden: energie-efficiëntie, verpakking, gevaarlijke substanties, gewicht, circulariteit en levenslange betrouwbaarheid. Groene omzet is gestegen tot 13,9 miljard EUR in 2020, of 71% van de omzet (67,2% in 2019), en bereikte daarmee een recordniveau en overtrof de doelstelling van 70% voor 2020.