Koninklijke Philips N.V. maakt vandaag bekend dat het goede vooruitgang heeft geboekt met zijn duurzaamheidsprestaties: de omzet uit ‘Green Products’ is in 2014 gestegen naar EUR 11,1 miljard, waarmee het aandeel van de totale omzet nu 52% bedraagt1. Philips heeft in 2014 EUR 463 miljoen geïnvesteerd in ‘Green Innovation’ en heeft zijn EcoVision-programma, dat een waarde van EUR 2 miljard vertegenwoordigt, inmiddels voltooid – een jaar eerder dan gepland.

De divisie Lighting heeft haar jaarlijkse investeringen verhoogd en heeft met EUR 255 miljoen de grootste bijdrage aan ‘Green Innovation’ geleverd. Dat bedrag is hoofdzakelijk ingezet voor de verdere ontwikkeling van LED-oplossingen2. Daarnaast is Philips erin geslaagd om zijn operationele CO2-footprint met 5% te verlagen ten opzichte van 2013.

“Dat we ons ‘Green Innovation’-doel van EUR 2 miljard eerder dan gepland hebben gerealiseerd, geeft duidelijk blijk van de versnelling van het tempo waarin we binnen Philips duurzame activiteiten ontplooien en waarde creëren. Inmiddels verbeteren we het leven van 1,9 miljard mensen3, waarmee we uitstekend op koers liggen om onze EcoVision-doelen te realiseren”, aldus Jim Andrew, voorzitter van de Sustainability Board en Chief Strategy & Innovation Officer bij Philips.

De energiezuinigheid van het totale productaanbod is in 2014 licht gestegen. Philips gaat bijvoorbeeld in Madrid het gehele stadsverlichtingssysteem renoveren met 225.000 energiezuinige lichtbronnen, waarmee dit het grootste renovatieproject voor straatverlichting ter wereld tot nu toe wordt. Bij Healthcare is het ‘Green Product’-aanbod uitgebreid met zeven nieuwe producten die behandelingsresultaten en de toegankelijkheid van zorg verbeteren en tegelijk minder milieubelastend zijn.

Philips heeft zijn inzet voor de kringloop economie4 uitgebreid en heeft in Best een nieuw renovatiecentrum voor medische beeldvormingssystemen geopend. Dit centrum vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in het introduceren van de milieuvoordelen en financiële baten van de kringloop economie in de gezondheidszorgindustrie. Een ander voorbeeld is het nieuwe koffiezetapparaat SENSEO® Up, dat voor 13% uit gerecycled plastic bestaat.

“We zien dat maatschappelijke overtuigingen en milieu-afwegingen een essentieel element zijn geworden in de besluitvorming van klanten”, voegt Jim Andrews toe. “Wij denken daarom dat de integratie van kringloopprincipes in onze onderneming zal leiden tot wezenlijke nieuwe mogelijkheden om onze innovatie en groei te versnellen.”

Het duurzaamheidsverslag voor 2014 is een integraal onderdeel van het Philips-jaarverslag voor 2014, dat kan hier worden geraadpleegd.