Philips wil technologische innovatie inzetten als hefboom om de wereld gezonder en duurzamer te maken. Om haar ambitieuze doelstellingen te realiseren heeft Philips in 2016 een programma gelanceerd om te sturen op de verduurzaming van al haar bedrijfsactiviteiten en haar gehele waardeketen. Een van de belangrijkste methoden die worden gebruikt om de uitgangspunten van het bedrijf te bepalen, is een Environmental Profit & Loss (EP & L) verklaring. Hierdoor wordt de milieu-impact van Philips gepresenteerd als een economische waardering. Philips heeft in het jaarverslag over 2017 de EP&L voor het eerst opgenomen. EcoChain heeft de berekening gemaakt. 

Op het 18de Nationaal Sustainability Congres op 8 november a.s. vertellen Philips (Innovation Services) en EcoChain meer over deze ontwikkeling.

Het EP & L-concept krijgt steeds meer tractie bij bedrijven.

De grondlegger van EP & L is Puma-voorzitter Jochen Zeitz die de eerste EP & L in 2010 maakte. Het concept werd al snel de benchmark voor elk bedrijf dat duurzaamheidsprestaties wil berekenen. Het EP & L-concept helpt bedrijven hun prestaties in een financieel perspectief te plaatsen. Philips brengt het concept nu naar een hoger niveau door de technologie van EcoChain. Philips: “Het EP & L-account is een logische volgende stap om de scope uit te breiden van individuele productwaardeketens naar de volledige waardeketen van Philips. Het ondersteunt de richting van onze duurzaamheidsstrategie door vanuit een overkoepelend bedrijfsperspectief inzicht te bieden in de belangrijkste milieu-hotspots”Wat maakte de EP & L-verklaring van Philips zo uniek?

De Philips EP & L is, voor zover wij weten, de eerste EP & L-verklaring die werd afgegeven met de hoogste waardering voor betrouwbaarheid. De audit werd uitgevoerd door EY, de externe accountant van Philips. De externe goedkeuring geeft de gebruikers van de informatie vertrouwen in de gehanteerde aannames, reikwijdte en geldigheid van de verzamelde data. Traditionele benaderingen van LCA zijn gericht op analyses van individuele productketens. Dankzij de EcoChain technologie kon Philips op een systematische wijze de footprint inzichtelijk maken van alle productketens tegelijkertijd. De LCA practitioners van Philips hebben de EcoChain technologie ervaren als gebruiksvriendelijker en zeer praktisch voor het maken van een Organizational en Product Environmental Footprint en EP&L vergeleken met traditionele LCA software. Er is niet alleen footprint informatie beschikbaar op individueel productniveau maar ook op het niveau van hele product portfolio’s, productieprocessen, business units, markten, specifieke business operations, gebruikte materialen etc. Dit heeft waardevolle nieuwe inzichten opgeleverd die mede sturing geven aan het lopende duurzaamheidsprogramma van Philips. Het wordt door Philips ook als zeer prettig ervaren dat zij de EP&L en alle achterliggende informatie volledig in eigen beheer heeft en dat de methodieken waarop de EP&L is gebaseerd en die ondersteund worden door de EcoChain technologie (evt te noemen in voetnoot) volledig transparant en open source zijn.

Volgende stappen voor Philips

Door duidelijke inzichten en meetwaarden te geven, wordt EP & L een middel om de milieu-hotspots van een bedrijf te identificeren. Hierdoor wordt het rendement van investeringen in de verduurzaming inzichtelijk en kunnen er betere beslissingen worden genomen.

Een groot deel van het verbeteringspotentieel zit in de juiste samenwerking in de keten. Philips wil daarom hun toeleveranciers betrekken en inzicht te bieden in EP&L methodiek waardoor er effectiever kan worden samengewerkt om de milieu-impact van de gehele keten te verminderen. Bovendien bevestigde de Philips EP & L-verklaring (opnieuw) dat energieverbruik in de gebruiksfase een belangrijk aandachtsgebied blijft voor innovatie.

Enerzijds zullen deze gegevens Philips helpen om haar duurzaamheidsprestaties continue te verbeteren, anderzijds zal het de stimulans zijn voor hun toeleveranciers om hetzelfde te doen. Daardoor vermindert niet alleen de milieu-impact maar wordt er ook meer waarde gecreëerd voor alle belanghebbenden.