Koninklijke Philips N.V. heeft vandaag bekendgemaakt dat de omzet uit Groene Producten in 2013 EUR 11,8 miljard bedroeg, oftewel 51% van de totale omzet. Philips bereikt daarmee twee jaar eerder dan gepland zijn EcoVision-duurzaamheidsdoelen voor 2015. 

Alle sectoren hebben bijgedragen aan de groei van de omzet uit Groene Producten. Bij Healthcare is het portfolio met Groene Producten uitgebreid met 13 nieuwe producten die zorgresultaten verbeteren, meerwaarde bieden en de zorg toegankelijker maken. Onze inspanningen om milieueffecten te beperken zijn erkend door de COCIR[1], die stelt dat het energieverbruik van de 1.5T MRI-modellen van Philips lager is dan het marktgemiddelde. Het gebruik van gerecyclede materialen bij Consumer Lifestyle is voortgezet. Inmiddels wordt meer dan 330 ton gerecycled plastic gebruikt in stofzuigers en bijna 250 ton ijzer hergebruikt. 

In 2013 heeft Philips EUR 509 miljoen geïnvesteerd in Groene Innovatie. Daarbij gaat de sector Lighting voorop (EUR 327 miljoen) dankzij de ontwikkelingen op het gebied van LED-technologie. In april kwam Lighting met een doorbraak in de vorm van de meest energiezuinige LED-lamp (TLED) ter wereld met een lichtopbrengst van 200 lumen per watt. 

“Deze resultaten getuigen van onze vaste overtuiging dat duurzaamheid een primaire factor is voor het creëren van waarde en belangrijke kansen biedt voor innovatie en groei, zelfs als het zoals nu economisch tegenzit”, aldus Jim Andrew, voorzitter van de Sustainability Board en Chief Strategy & Innovation Officer van Philips. “Voor 2014 zien wij de versnelling in de overgang van een lineaire naar de circulaire economie als een kans om binnen al onze activiteiten en markten economische waarde te creëren, zowel door kostenbesparingen als door de ontwikkeling van nieuwe markten en groei op bestaande markten. We kunnen tevens melden dat Philips op dit moment het leven[2] van 1,8 miljard mensen heeft verbeterd en goed op weg is om daar tussen nu en 2015 2 miljard van te maken.” 

Het duurzaamheidsverslag voor 2013 is een integraal onderdeel van het Philips-jaarverslag voor 2013, dat hier kan worden geraadpleegd.