P&G versnelt acties tegen klimaatverandering naar Net Zero tegen 2040

Procter & Gamble kondigt een uitgebreid plan aan waarmee het bedrijf haar acties op het gebied van klimaatverandering wil versnellen. Ook heeft P&G een nieuwe ambitie geformuleerd om tegen 2040 een Net Zero uitstoot van broeikasgassen te bereiken voor haar gehele operatie en toeleveringsketen, van grondstof tot retailer. Naast deze Net Zero doelstelling zijn tussentijdse doelstellingen opgesteld voor 2030, om dit decennium al betekenisvolle vooruitgang te boeken.

De klimaatcrisis treft ieder huishouden en gezin, overal ter wereld. De meerderheid van de consumenten wereldwijd wil dat de merken die ze kopen hen helpen om een milieubewustere levensstijl te leiden. De meest recente wetenschappelijke bevindingen maken duidelijk dat er urgent en doortastend moet worden gehandeld om de meest ingrijpende gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

“We zullen de inventiviteit van P&G volledig inzetten om tot nieuwe oplossingen te komen tegen klimaatverandering”, aldus David S. Taylor, Chairman, P&G President en CEO. “De taak die voor ons ligt is urgent, complex en overstijgt individuele bedrijven en landen. Bij P&G pakken we deze uitdaging aan door onze voetafdruk te verkleinen en onze schaalgrootte te benutten, waardoor we unieke samenwerkingen binnen onze waardeketen kunnen bevorderen.”

De inspanningen van P&G op het gebied van klimaat zijn meer dan tien jaar geleden begonnen en we weten dat er nog werk aan de winkel is. Met ons op wetenschap gebaseerde plan om Net Zero te bereiken, richten wij ons in eerste instantie op het terugdringen van de emissies in onze operatie en toeleveringsketen, van grondstof tot retailer. Voor resterende emissies, binnen deze domeinen, die niet kunnen worden geëlimineerd, zullen we natuurlijke of technische oplossingen inzetten die CO2 verwijderen en opslaan.

Onze 2030-doelstellingen, opgesteld om onze voortgang naar Net Zero te versnellen, zijn ingediend bij The Science Based Targets initiative (SBTi):

 • Het verminderen van de uitstoot van onze gehele operatie met 50%
 • Het verminderen van de uitstoot van onze toeleveringsketen met 40%[1]

We hebben ons aangesloten bij de VN-campagnes Race to Zero en Business Ambition for 1,5°C. Daarnaast delen we ons nieuwe actieplan voor klimaattransitie, waarin een uitgebreide aanpak wordt geschetst voor het versnellen van klimaatacties en de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Meer perspectief is beschikbaar via deze link. We zullen onze successen en tegenslagen gaandeweg blijven communiceren, zodat anderen met ons kunnen leren en we collectieve vooruitgang kunnen boeken.

“Hoewel niemand alle antwoorden heeft over hoe we een Net Zero-toekomst kunnen bereiken, houdt onzekerheid ons niet tegen,” zegt Virginie Helias, P&G Chief Sustainability Officer. “Om onze doelen te bereiken, zullen we zowel gebruikmaken van bestaande oplossingen als op zoek gaan naar innovatieve, nieuwe oplossingen die nu nog niet op de markt zijn. Dit vereist samenwerkingen tussen de private-, non-profit- en overheidssector en betrokkenheid van ieder aspect van onze business. Van de start van de levenscyclus van onze producten tot het einde ervan.”

Het verminderen van uitstoot

Onze hoogste prioriteit is het zo snel mogelijk, significant verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, met oplossingen die nu al voorhanden zijn.

 • Vermindering van de uitstoot in onze gehele operatie. Van 2010 tot 2020 hebben we de absolute emissies van onze wereldwijde operatie met 52% verminderd. Deze vermindering hebben we bereikt middels energie-efficiënte oplossingen en het gebruik van hernieuwbare elektriciteit. Terwijl we emissies blijven verminderen, werken we ook aan natuurlijke klimaatoplossingen om eventuele resterende emissies, die niet tegen 2030 kunnen worden geëlimineerd, te compenseren. Tot deze oplossingen behoren nieuwe projecten voor de bescherming en het herstel van bossen en andere ecosystemen.
 • Versneld inzetten van hernieuwbare elektriciteit. We naderen ons doel om in 2030 100% hernieuwbare elektriciteit in te kopen, aangezien we momenteel wereldwijd al 97% hernieuwbare elektriciteit inkopen. In 2021 is P&G door de United States Environmental Protection Agency erkend als nummer #5 op de nationale Top 100-lijst van groenestroomgebruikers en als nummer #2 op de Top 30-lijst voor het opwekken van hernieuwbare energie op onze productielocaties in de VS. Hiermee krijgt P&G in de VS de hoogste waardering binnen de FMCG-industrie.
 • Het CO2-vrij maken van onze toeleveringsketen en logistiek. De uitstoot van onze toeleveringsketen en logistiek, van grondstof tot retailer, is ongeveer tien keer zo hoog als die van onze operatie. We hebben daarom het doel om deze uitstoot tegen 2030 met 40%1 te verminderen. We zijn daarnaast van plan om de transportefficiëntie van uitgaande, afgewerkte producten met 50% te verhogen tegen 2030.

Het vinden van nieuwe oplossingen

We weten dat er sommige operationele emissies zijn die we nog niet kunnen elimineren. Onze teams werken daarom hard aan de ontwikkeling van nieuwe CO2-arme technologieën en materialen. We doen dit op verschillende manieren:

 • Het benutten van hernieuwbare, thermische energie. Op sommige productielocaties maken we gebruik van geothermische energie, zonne-energie en hernieuwbare stroom, maar om de uitstoot te blijven verlagen, is meer innovatie nodig. Samen met het World Wildlife Fund (WWF), fabrikanten en lokale overheden hebben wij de Renewable Thermal Collaborative (RTC) opgericht om oplossingen voor hernieuwbare en kosten-concurrerende thermische energie te vinden en op grote schaal toe te passen. “Thermische energie vormt een belangrijke uitdaging voor veel industrieën in hun weg naar het behalen van Net Zero-doelen,” zegt Marcene Mitchell, Senior Vice President, Climate Change, WWF. “De RTC kan helpen bij het vinden van duurzame, schaalbare oplossingen die de uitstoot verminderen. P&G is een van de partijen die de RTC heeft opgericht en heeft op dit gebied sterk leiderschap getoond.”
 • Vooruitgang op het gebied van CO2-arme technologieën, materialen en verpakkingen. Om nieuwe manieren te vinden om onze toeleveringsketen CO2-vrij te maken, werken we samen om innovatie te bevorderen op het gebied van materialen die zijn afgeleid van hernieuwbare, bio-gebaseerde, of gerecyclede CO2.
 • Onderzoek naar ingrediënten gemaakt van afgevangen CO2. Ons merk Tide, op de markt in de VS, werkt samen met het merk Twelve, een start-up in Silicon Valley, om hun technologie voor het afvangen van CO2 uit emissies te onderzoeken. De CO2 uit emissies kan vervolgens worden verwerkt in ingrediënten die voor Tide kunnen worden gebruikt.

Het opzetten van samenwerkingen

Om een collectieve impact te hebben, werken wij samen met consumenten om de uitstoot van broeikasgassen tijdens de gebruiksfase van producten te verminderen. Ook zetten we samenwerkingen op voor CO2-efficiënte woningen en pleiten we voor beleidsoplossingen om de energie-infrastructuur CO2-vrij te maken. We doen dit onder andere op de volgende manieren:

 • Het delen van duurzame tips voor in huis. P&G en haar merken delen informatie en tips over hoe kleine handelingen thuis een verschil kunnen maken voor de planeet.
 • Vermindering van de CO2-uitstoot met 15 miljoen ton door met kouder water te wassen. Door innovatie en het voorlichten van consumenten, hebben we het grootste deel van onze CO2-afdruk – de energie die nodig is om water te verwarmen bij het gebruik van wasmiddelen – helpen verminderen. Het P&G-merk Ariel en het Amerikaanse Tide hebben consumenten bijvoorbeeld geholpen om vaker energiezuinig te wassen en zo ruwweg 15 miljoen ton CO2-uitstoot te vermijden. De merken gaan door met het stimuleren van wassen op lagere temperaturen met als doel nog eens 30 miljoen CO2-uitstoot te helpen voorkomen tegen 2030, wat meer dan tien keer meer is dan de emissies van P&G’s jaarlijkse wereldwijde operaties.
 • Ontwikkelen van the home of the future. We werken aan oplossingen die het dagelijks leven duurzamer maken. Dit doen wij samen met partners in de 50L Home Coalition. Door mensen te helpen hun warmwaterverbruik te minderen, creëert de Coalitie efficiëntere huizen die tien keer minder water verbruiken dan de meeste huizen vandaag de dag nog doen.

“Zorg dragen voor onze consumenten en onze planeet is de belangrijkste taak voor ons allemaal bij P&G,” voegde Taylor eraan toe. “Geen actie is te klein, en geen visie te groot, als we allemaal samenwerken om ons gezamenlijke thuis voor de komende generaties te behouden.”

Share Button