Acht organisaties op het gebied van afvalverwerking, recycling en milieu waaronder Attero hebben met een petitie de Tweede Kamer opgeroepen om maatregelen te nemen tegen de vervuiling van de afvalstroom gft. De vervuiling was in het jaar 2000 nog maar één procent en nu ligt dat rond de 5 procent. Als deze trend doorzet, dreigt de recycling van gft-afval te moeten stoppen en komen de Nederlandse recyclingdoelstellingen in gevaar.

Vanwege de strengere coronamaatregelen kon de petitie niet in de Tweede Kamer zelf worden aangeboden, maar moest dat digitaal. Dat deed Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven op een bijzondere manier. Hij vertelde niet zelf wat de problemen zijn en welke oplossingen er zijn, maar liet dat verschillende composteerders waaronder Attero vertellen in een filmpje.

In de petitie ‘Terug naar schoner gft-afval voor nog schonere compost’ vragen de indieners om samen met de gemeenten een kwaliteitsnorm in te voeren van maximaal 2 procent vervuiling van gft-afval. Ook vragen ze om een verwijdering van logo’s op verpakkingen die aanduiden dat biologisch afbreekbare plastics bij het gft-afval mogen. Dat mag namelijk niet, verpakkingen mogen volgens de wel/niet-lijst van Rijkswaterstaat nooit bij het gft-afval. Tenslotte vraagt de petitie om een recyclingdoelstelling voor gemeenten, dus meer aandacht voor recycling en kwaliteit van inzameling in plaats van alleen de focus op het verminderen van de hoeveelheid restafval per persoon te leggen (de zogenaamde VANG-doelstelling).

Onze sector heeft zichzelf een kwaliteitsnorm voor compost opgelegd die vijf keer strenger is dan de wettelijke norm”, stel John van Haeff, Manager Organisch bij Attero. “Wij staan nu nog maar 0,1% vervuiling in onze compost toe, zodat we de landbouw en potgrondproducenten kunnen voorzien van de meest hoogwaardige bodemverbeteraars. Om deze kwaliteit te waarborgen is het belangrijk dat de vervuiling in het gft-afval wordt teruggedrongen”.

De petitie werd ondertekend door de Vereniging Afvalbedrijven, de BVOR, Recycling Netwerk, Natuur & Milieu, MVO Nederland, BRBS Recycling, het Nederlands Instituut voor Ecologie en Centre for Soil Ecology.