Per 1 januari 2022 wordt Peter Molengraaf het nieuwe boegbeeld van de Topsector Energie. Hij neemt het stokje over van Manon Janssen, die de afgelopen negen jaar deze nevenfunctie bekleedde. Het ministerie van EZK heeft de boegbeeldwissel officieel bekend gemaakt in de Staatscourant deze week.

Manon Janssen heeft als boegbeeld van de Topsector Energie de organisatie zien veranderen van een innovatief samenwerkingsverband met een sterk technische focus naar een steeds groter wordende netwerkorganisatie met een integrale meerjarige aanpak die past bij de ambities van het Klimaatakkoord. Daarbij heeft ze bovendien een uitzonderlijke rol gepakt bij het aansturen van de Industrietafel rondom de totstandkoming van het Klimaatakkoord. De functie van boegbeeld is een nevenfunctie, dat in deeltijd wordt vervuld.

Manon Janssen: ‘Ik vind het tijd om het stokje door te geven. Mijn dagelijkse werk, als CEO en voorzitter van de Board of Management van Ecorys, vraagt meer aandacht voor de internationale groei; ik ben dus ook minder in Nederland. Bovendien is de energietransitie gigantisch in aandacht gegroeid de afgelopen jaren. Dat is noodzakelijk, maar vraagt ook meer tijd en een frisse blik. En met het zicht op een nieuw kabinet dat hopelijk de energietransitie nog meer versnelling zal geven, is dit een goed moment. Ik draag met plezier daarom het stokje over aan Peter die met een prachtig track-record zeer goed beslagen ten ijs zal komen om innovatie van de energietransitie te blijven ondersteunen vanuit de Topsector Energie.” Manon blijft beschikbaar voor de Topsector Energie en de overheid om de energietransitie internationaal te ondersteunen.

Peter Molengraaf: ‘Manon heeft de Topsector Energie met verve geleid, en ons samenwerkingsmodel binnen de Topsector nationaal en internationaal uitgedragen. Ook is de omslag gemaakt naar meer missie georiënteerde onderzoeks- en innovatieprogramma’s. Ik vind het een eer het stokje van haar over te nemen en samen met de missieteams en de TKI’s richting te geven aan de ontwikkelingen van nieuwe Nederlandse technologie en innovaties die bijdragen aan de invulling van onze klimaatambities en het verdienvermogen van Nederland voor de toekomst.’

Peter Molengraaf (1965) is een bekend gezicht in de energiesector. Hij studeerde Computer Science aan de TU Delft en haalde daarna een MBA aan de Erasmus Universiteit. Hij begon zijn carrière bij Shell in diverse business- en projectmanagement functies. In 2005 maakte hij de overstap naar de utiliteitssector en was hij directeur in diverse functies bij Nuon en CEO bij Alliander. Sinds enkele jaren is hij actief als toezichthouder onder meer bij Invest-NL, Kadaster en het Holland Solar. Deze functies blijft hij bekleden naast zijn nieuwe rol als boegbeeld van de Topsector Energie.