De Europese Commissie heeft vandaag fossiel gas als ‘duurzaam’ bestempeld. Dit komt een dag nadat Nederland de Commissie opnieuw opriep dit niet te doen, en is ook tegen de wensen in van haar eigen expertgroep en een grote groep Europarlementariërs. Paul Tang onderhandelde de zogenaamde taxonomie voor duurzame investeringen namens de Europese sociaaldemocraten en zegt: “De Europese Commissie zet Nederland voor schut. De uiterste poging van het Nederlandse kabinet om de Commissie te overtuigen is helaas mislukt. Het kabinet moet nu consistent zijn en van hun stemrecht gebruik maken om dit voorstel van tafel te vegen.”

Naast de lidstaten kan ook het Europees Parlement een bezwaar indienen tegen de classificatie van fossiel gas en kernenergie als duurzaam. Een meerderheid van alle Europarlementariërs kan het voorstel afschieten. Paul Tang: “De sociaaldemocraten hebben zich al sterk uitgesproken tegen dit voorstel. Bij de VVD en het CDA blijft het nog verdacht stil. In de Tweede Kamer spreken deze partijen zich consequent uit tegen fossiel gas als duurzaam, maar in Brussel steunen ze de duivelse deal tussen Macron – die kernenergie als duurzaam wil – en Oost-Europa – voor wie fossiel gas een prioriteit is. Ze zwichten onder de politieke druk.”

De sociaaldemocraten willen gas en fossiel niet als groen, maar als ‘oranje’ classificeren. Paul Tang: “Dat betekent dat het wel bij kan dragen aan duurzaamheidsdoelen, maar niet duurzaam is. Dit willen we doen via een nieuw wetsvoorstel met een breed politiek debat. Alleen op die manier kan er voldoende onderscheid worden gemaakt tussen de categorieën. Om te voorkomen dat investeringen in gas en kernenergie worden verstopt in groene investeringsproducten is dat een essentiële stap. Ook willen we niet dat ‘groene’ subsidies naar gascentrales gaan die de transitie alleen maar vertragen en niet versnellen. Dat zou wel kunnen gebeuren binnen het huidige voorstel.”

Het Commissievoorstel van vandaag is opmerkelijk, gezien de grote hoeveelheden kritiek die de Commissie op deze plannen kreeg. Nederlandse pensioenfondsengrote investeringsfondsen, de Europese Investeringsbank en haar eigen expertgroep met 60 leden uit de publieke en private sector spraken zich al uit tegen het classificeren van gas en kenenergie als duurzaam. Deze partijen baseren zich op de wetenschappelijke conclusies dat om Parijs te halen, nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen taboe zijn. Ook benadrukken ze de gevaren van kernafval en kerncentrales voor het milieu.