Partners for Innovation heeft de managementstructuur aangepast om goed voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. Naast Peter Vissers als algemeen directeur maken nu ook Ingeborg Gort als strategisch directeur en Peter Karsch als financieel directeur deel uit van het managementteam. Een verdere professionalisering van de organisatie is nodig om de groei van onze diensten en het aantal medewerkers soepel te laten verlopen.

Vorige herfst vierden we ons 15-jarig bestaan als duurzaam adviesbureau. Partners for Innovation is opgericht in een tijd dat de circulaire economie en duurzaam landgebruik nog veel minder de aandacht kregen en de snelle opkomst van hernieuwbare energie nog moest beginnen.

Dat is inmiddels wel anders. De vrijblijvendheid is er vanaf, de drie thema’s staan hoog op de politieke agenda en zijn doorgedrongen tot de boardrooms van grote bedrijven. De drijfveren van de vijf partners, samen aandeelhouder van het bedrijf, zijn altijd hetzelfde gebleven: in een prettige werkomgeving organisaties en bedrijven ondersteunen bij de opzet en uitvoering van projecten met een positieve impact op mensen, natuur, milieu en economie.

Inhoudelijk betrokken

De vraag naar onze deskundigheid bij de transitie naar een duurzame en circulaire samenleving neemt toe. In Nederland focussen we ons vooral op duurzaam verpakken, circulaire kunststoffen en elektronica en op natuurbeleid en biodiversiteit. In Sub-Sahara Afrika ligt het accent op hernieuwbare energie – zon, microgrids en duurzame bio-energie – en duurzame landbouwprojecten. We zijn in Nederland de afgelopen jaren geleidelijk gegroeid naar 23 medewerkers, een evenwichtige mix van juniors, mediors en seniors. Die organische groei is bewust omdat we de persoonlijke samenwerking met onze klanten vooropstellen.

Het nieuwe managementteam weerspiegelt deze ontwikkeling. Enerzijds maakt de groei het waarborgen van continuïteit, een verdere professionalisering en standaardisering van interne processen nodig en mogelijk. Anderzijds willen alle partners actief blijven in het werkveld. De drie partners die nu het managementteam vormen, doen dat dan ook voor een deel van hun tijd. Daarnaast nemen ze, verdeeld over de drie werkgebieden Circulaire Economie, Hernieuwbare Energie en Duurzaam Landgebruik, actief deel aan projecten.

Verbreding

De komende periode wordt de toekomststrategie uitgewerkt. De vraag die daarbij centraal staat is hoe en hoe snel de veranderingen in de markt zullen verlopen en hoe we daarop kunnen anticiperen en aansluiten. We voorzien een geleidelijke verbreding van ons advieswerk naar de implementatie van investeringsprojecten. Deze werkgebieden kunnen elkaar versterken als je weet hoe ze elkaar beïnvloeden. Bovendien is het inspirerend om daadwerkelijk deel uit te maken van de transitie. Een eerste voorbeeld hiervan is de overname met partners van een pelletfabriek in Zuid-Afrika. In deze fabriek worden invasieve bomen en planten die de watervoorziening en natuur bedreigen, versnipperd en tot houtchips en pellets geperst. Als co-eigenaar zijn we verantwoordelijk voor zowel het reilen en zeilen van de fabriek als voor de aanlevering van de biomassa en de afzet van de pellets en houtchips.

Groei in Niger

Ons kantoor in Niger heeft een sterke groei doorgemaakt. Dankzij twee grote projecten – de verbetering van de tiger nut productie en Hortihub, een opleidingscentrum voor jonge boeren – kon het aantal lokale medewerkers groeien van 6 naar 15. Dit kantoor functioneert zelfstandig maar krijgt ondersteuning vanuit Nederland bij het vergroten van de bekendheid en het aanvragen van projectfinanciering. Partners for Innovation heeft de managementstructuur aangepast om goed voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. Naast Peter Vissers als algemeen directeur maken nu ook Ingeborg Gort als strategisch directeur en Peter Karsch als financieel directeur deel uit van het managementteam. Een verdere professionalisering van de organisatie is nodig om de groei van onze diensten en het aantal medewerkers soepel te laten verlopen.