Partnernieuws TOSCA

TOSCA is een Tribe van professionals die hun kennis, inzichten en ervaring bundelen om gezamenlijk bij te dragen aan een duurzame wereld. Wat ons bindt en wat ons drijft is ons streven naar welzijn voor iedereen. Wij doen dat door organisaties bij te staan  een ‘force for good’ te zijn, dat wil zeggen ethisch en integer te handelen met oog voor maatschappij en milieu.

Sustainability gaat voor ons over welzijn op de lange termijn. Daarom is lange termijn waardecreatie altijd ons uitgangspunt. Organisaties kunnen dit bereiken door hun stakeholders en de maatschappij centraal te stellen in hun handelen. Geïntegreerd denken en lange termijn gerichtheid zijn hiervoor essentieel.

Wij fungeren als Change Agents gericht op vooruitgang. Liefst groot, maar wij zetten ons ook in voor organisaties die de eerste stappen willen nemen. We begeleiden en faciliteren verandering door bewustwording te vergroten, kennis over te dragen en verbinding te zoeken met de individuele drijfveren. Wij werken het liefst met onze opdrachtgevers in co-creatie, omdat wij geloven dat dit tot duurzame verbetering en verandering leidt, en engagement van de gehele organisatie vergroot.

Diensten

De dienstverlening van TOSCA is te kernmerken langs drie pijlers:

  1. Strategie en waardecreatie: samen met onze klanten gaan we op zoek naar de formulering van een duurzame strategie, dagen we uit om ambitieuze ambities te formlueren en maken we samen een plan op 1 A4 om die doelen te vertalen naar concrete stappen en indicatoren.
  2. Implementatie en engagement: Op basis van diepgaand praktijkonderzoek bij een grote multinational heeft TOSCA een aanpak ontwikkeld die het juiste inzicht geeft in de interventies om duurzaamheid ook echt in de organisatie te verankeren. TOSCA verleent praktische ondersteuning bij stakeholder onderzoeken, stakeholder dialogen, cultuur programma’s
  3. Rapportage en CSRD: transparantie over duurzaamheidsprestaties wordt steeds belangrijker. Een grote groep ondernemingen moet vanaf 2024/5 voldoen aan de CSRD. TOSCA helpt ondernemingen om met de implementatie hiervan meerwaarde te creëren, in plaats van als een tick-in-the-box exercitie.

TOSCA heeft een partnerschap met prof. Rob van Tulder, waarmee zij een transformatie programma hebben ontwikkeld waarin wetenschappelijke kennis en hands-on inzichten worden gecombineerd om duurzaamheid tot in de haarvaten te verankeren in het bedrijfsmodel, de strategie en de cultuur van de organisatie.

Nicolette Loonen en Ulrike de Jong zijn de co-founders van TOSCA, en Christien Pennings en Birgit van Oijen hebben zich als associate partners aan TOSCA verbonden.