Partnernieuws MVO Prestatieladder

MVO Prestatieladder is een certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO Prestatieladder zet People Planet & Profit (de 3 P’s), richtlijn ISO 26000 en de Sustainable Development Goals (SDG’s) om naar hanteerbare eisen en heeft vijf niveaus. Elk niveau geeft het MVO-managementsysteem van een organisatie weer, en de duurzame ontwikkeling dat het doormaakt. Ook bereidt MVO Prestatieladder ondernemers voor op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Een MVO Prestatieladder-certificaat is een concreet bewijs van een effectief MVO-managementsysteem, gericht op specifieke impactgebieden. De externe controle van de bedrijfsprocessen door een onafhankelijke auditor van een certificatie-instelling versterkt de geloofwaardigheid en maakt het voor bedrijven eenvoudig om aan stakeholders en klanten te tonen hoe ze voortdurend hun maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verbeteren. De certificatie-instellingen Bureau Veritas, DEKRA, DNV, Kiwa, Normec, SGS en TÜV NORD voeren de audits uit voor MVO Prestatieladder. Met deze audits, heeft een certificaat van MVO Prestatieladder dan ook een grote betrouwbaarheidswaarde.

Als ondernemer kun je de treden van MVO Prestatieladder verder beklimmen, waarbij het Plan-Do-Check-Act-principe en de gestandaardiseerde structuur van ISO-normen als leidraad dienen. Hierdoor is een MVO-managementsysteem dat is gecertificeerd door de MVO Prestatieladder eenvoudig te integreren in bestaande managementsystemen voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, zoals ISO 9001 en ISO 14001.

Ook commerciële voordelen

MVO integreren in de bedrijfsvoering volgens de normeisen van de MVO Prestatieladder helpt je als ondernemer niet alleen om te voldoen aan wet- en regelgeving of verplichtingen vanuit opdrachtgevers, het kan ook leiden tot een verbeterde reputatie, een verhoogde klanttevredenheid en -loyaliteit, en bijdragen aan kostenbesparingen. Daarnaast kan MVO je ook helpen in het aantrekken en behouden van talentvolle werknemers, die steeds meer op zoek zijn naar bedrijven die hun waarden delen en zich inzetten voor een betere wereld. Bovendien houden investeerders steeds nauwlettender de MVO-prestaties van de bedrijven in de gaten die ze financieren.

In versie 4.0 van de MVO Prestatieladder komen dan ook, sterker dan voorheen, de verwachtingen en eisen van klanten en opdrachtgevers over de sociale en/of ecologische aspecten van producten en diensten naar voren. Dit begint al bij de bepaling van materiële MVO-thema’s. Systematisch inspelen op MVO-eisen en -verwachtingen (o.a. op basis van MVI-criteria) van belangrijke (potentiële) klanten of opdrachtgevers levert daarbij niet alleen een bijdrage aan de maatschappelijke impact. Het biedt ook kansen om het duurzaam en economisch succes van de organisatie te combineren.

Goed voorbereid op regelgeving, zoals CSRD

Nieuwe wetgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), verplicht organisaties tot volledige transparantie over hun milieu- en maatschappelijke impact, en om daarover te rapporteren volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). MVO Prestatieladder integreert deze eisen in versie 4.0, waardoor ondernemers met een MVO Prestatieladder-certificering eenvoudiger kunnen voldoen aan deze wet- en regelgeving.

En alhoewel de CSRD-richtlijn nog niet van toepassing is op veel ondernemers, met name in het midden- en kleinbedrijf (MKB), wordt toch verwacht dat ook deze groep meer transparantie zal moeten tonen over hun impact op het milieu en de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat ze deze informatie moeten verstrekken aan klanten of financiers die wel onder de CSRD vallen. Ook daarin biedt een managementsysteem en certificaat van MVO Prestatieladder grote meerwaarde.