Partnernieuws Manutan

Als een van Europa’s grootste B2B-ecommerce bedrijven zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke impact op de wereld om ons heen. Bij Manutan ondernemen daarom dan ook voor een betere wereld en bouwen we aan een duurzaam b2b-model waarin iedereen zich kan ontwikkelen. Wij voeren onze activiteiten verantwoord uit en houden rekening met de impact van onze beslissingen en activiteiten op de samenleving en het milieu. Transparantie en ethisch gedrag zijn de leidende principes die onze verantwoorde bedrijfspraktijken sturen.

In de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid hanteren wij het “3P-denken” als uitgangspunt; het continue streven naar een juiste balans tussen People (mens–sociaal-ethische aspecten), Planet (milieuaspecten) en Profit (marge-verantwoord winst behalen).

Onze producten

Wij verkopen meer dan 17.000 duurzame en verantwoorde producten die in onze webshop te herkennen zijn aan het groene icoontje.

Bij Manutan is een product milieuvriendelijk en verantwoord als:

  • Het een erkend label draagt (bijv. EU Ecolabel, PEFC, enz)
  • En/of het van minimaal 25% gerecyclede materialen is gemaakt
  • En/of er gebruik wordt gemaakt van tweedehands materialen (gebruikt of gereviseerd)

Naast de milieuvriendelijke producten die aan bovenstaande definitie(s) voldoen, verkopen we een groot aantal producten dat voldoet aan andere milieuaspecten (gerecycled, recyclebare verpakking, recyclebare producten, enz.). Een speciaal team verzamelt en controleert alle documentatie en certificaten vanuit onze fabrikanten en leveranciers op het gebied van relevante milieuaspecten en regelgeving. Al onze producten zijn van een bewezen hoge kwaliteit, dit wordt bevestigd door de beoordelingen van onze eigen klanten. Om zo transparant mogelijk te zijn naar onze klanten binnen de uitgebreide productkeuze, benadrukken wij vanuit Manutan ook de herkomst van een product als belangrijk aspect. Op onze website wordt dit overzichtelijk aangegeven door een logo met de vlag van het betreffende land of geografisch gebied.

Een verantwoorde inkoopstrategie

Naast het aanbieden van milieu- en eco-verantwoorde producten en het rekeninghouden met de oorsprong van producten, heeft Manutan een nieuwe aanpak ontwikkeld om klanten nog beter te ondersteunen bij hun MVO-beleid. Op Manutan webshop is het nu mogelijk om alle producten te filteren op ecologische en sociale impact. Deze aanpak is intern ontwikkeld na een studiefase in samenwerking met klanten en prospects en is uniek en innovatief op het gebied van B2B e-commerce. Daarbij is rekening gehouden met de sociale aspecten en het commitment van leveranciers. De ambitie is om volledige informatie te verstrekken bij al onze producten. Dit doen wij op basis van geverifieerd bewijs over 5 milieu- en sociale kwesties: behoud van hulpbronnen, afvalreductie, vermindering van de CO2-voetafdruk, sociale inclusie en gezondheid en welzijn van gebruikers. Wij bieden onze klanten de criteria om te helpen bij het implementeren van een eigen verantwoorde inkoopstrategiedoor bewuste productselectie, terwijl het de leveranciers aanmoedigt die de juiste informatie verstrekken.

Wij blijven ons aanbod innoveren om onze klanten te helpen concurrerend te blijven in een economie die steeds meer richting een circulaire economie gaat. We blijven de invloed van onze activiteiten en onze toeleveringsketen meten en verkleinen met als doel een netto-uitstoot van nul.

Kortom, MVO betekent dat we bewust en structureel inhoud geven aan de maatschappelijke rol die ons bedrijf heeft uit respect voor de nalatenschap voor de generaties na ons. Bij iedere beslissing houden wij duurzaam ondernemen in ons achterhoofd.

Op onze website staan veel blog artikelen met tips en advies over onder andere afvalbeheer, duurzaamheid op de werkvloer en ergonomie op de werkvloer.