De kamerleden Koenders en Vendrik willen dat bedrijven verplicht gaan rapporteren over hun activiteiten op het gebied van ethisch ondernemen. Ybema vindt dat de overheid geen regels moet stellen en volgt daarmee een advies dat de Sociaal-Economische Raad eind vorig jaar uitbracht.

De VVD’er Blok zei gisteren dat de overheid helemaal geen taak heeft op dit gebied, de CDA’er Verburg zei tegen regelgeving te zijn omdat maatschappelijk ondernemen nog in ontwikkeling is.

Vendrik (Groen Links) zei wetgeving te willen omdat de Raad voor de Jaarverslaggeving nu al aanbeveelt dat bedrijven over hun ethisch ondernemen verslag doen, maar volgens hem geen gehoor vindt. De PvdA’er Koenders meent dat maatschappelijk ondernemen leidt tot nieuwe verdeling van bevoegdheden tussen bedrijven en overheid. De overheid heeft dan de plicht inzichtelijk te maken wat bedrijven doen en de markt transparant te maken, vindt hij.

Van Dijke (Christenunie) wierp de vraag op of je het ‘goed doen’ van een ander wel openbaar moet maken. Transparantie kan volgens hem ook geboden worden als de overheid benoemt wat maatschappelijk ónverantwoord is.

Het CDA wil wel dat binnen de overheid Economische Zaken actiever wordt op het gebied van ethisch ondernemen. ‘Iedereen trekt het onderwerp nu een beetje naar zich toe’, aldus Verburg.