Paques Biomaterials en Senbis Polymer Innovations zijn een strategische samenwerking aangegaan die moet leiden tot nieuwe toepassingen voor een baanbrekend biopolymeer dat alle voordelen heeft van plastic zonder de nadelen. Meer dan 10 jaar werkt Paques Biomaterials aan een nieuwe keten waarbij bacteriën in organische reststromen het biopolymeer PHA produceren. “Onze achtergrond ligt in de biotechnologie,” vertelt Joost Paques, oprichter van Paques Biomaterials, “en met deze samenwerking komen biotechnologie en chemie samen wat een succesformule is voor een biopolymeer zoals wij die willen maken. We zijn ervan overtuigd dat wij straks een hoogwaardig alternatief voor fossiele plastics produceren, die breed toegepast kan worden en waarmee microplastics voorkomen kunnen worden.”

Senbis Polymer Innovations is een chemisch R&D bedrijf met een specialisatie in biopolymeren. “Wij gaan Paques Biomaterials helpen verschillende PHA grades te ontwikkelen die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen”, legt Gerard Nijhoving, directeur van Senbis uit. “Paques Biomaterials ontwikkelt het PHA, maar wij geven richting welke kant het op moet en evalueren dat dan weer. Paques Biomaterials heeft met Caleyda een veelbelovend biopolymeer in handen. Het is biobased en zeer goed biologisch afbreekbaar in allerlei milieus. Wat hun product uniek maakt, is dat het gemaakt wordt uit reststromen en bovendien geen gebruik maakt van genetisch gemodificeerde bacteriën. Dat is dus aan alle kanten duurzaam en natuurlijk. Hierbij is het wel een belangrijke uitdaging om een constante kwaliteit te leveren, want voor kunststofverwerking is zuiverheid belangrijk. Senbis heeft alle commercieel beschikbare biopolymeren in huis en onderzocht, wij weten wat werkt voor welke toepassing. Veel PHA’s die we nu zien, lopen achter in mechanische en thermische eigenschappen in vergelijking met andere bioplastics. Als we deze thema’s samen met Paques Biomaterials kunnen verbeteren, dan is hun PHA Caleyda straks een serieuze speler in de markt.”

“Wij zien voor dit materiaal ook veel mogelijkheden voor zogenaamde compounds. Dat wil zeggen dat het PHA gemengd wordt met andere biopolymeren. Voor sommige toepassingen heb je juist een mix van bioplastics nodig om de benodigde mechanische eigenschappen en snelheid van biologische afbreekbaarheid te krijgen,“ aldus Gerard Nijhoving. “Denk aan toepassingen zoals spuitgieten, garens, 3D printen of folies. Met deze kennis kan Paques Biomaterials Caleyda optimaliseren waar nodig en werken we samen toe naar een hoogwaardig PHA. Bovendien kun je met deze compounds weer nieuwe toepassingen bedienen. Daar zien wij ook kansen voor bij ons klantenbestand en zelfs binnen onze eigen productontwikkeling.”

Het begin van deze nieuwe circulaire keten is al in een vergevorderd stadium. Onlangs tekende Paques Biomaterials al een memorandum of understanding (MOU) met Kolon Industries en Kolon Global in Zuid-Korea, waarmee een grootschalige productie van PHA uit voedselafval wordt opgestart. Ook in Europa wordt er gewerkt aan de eerste fullscale installaties waarin de bacteriën in industrieel afvalwater, zuiveringsslib en organische reststromen (groente-/fruitafval) PHA maken. In samenwerking met vijf Nederlandse Waterschappen en afval- en energiebedrijf HVC heeft Paques Biomaterials de afgelopen jaren dit proces met een demo-installatie geoptimaliseerd. De PHA-biomassa is een feit en in de volgende fase van de keten wordt deze biomassa geëxtraheerd en gezuiverd tot een schoon biopolymeer PHA, genaamd Caleyda. Voor deze fase is de samenwerking met Senbis van groot belang. Met hun kennis en kunde maken we van Caleyda het natuurlijke én hoogwaardig alternatief voor plastic met wel de voordelen maar zonder de nadelen.