Logistiek vastgoedontwikkelaar Panattoni heeft zich aangesloten bij Dutch Green Building Council (DGBC). DGBC heeft als doel om duurzaamheid in de gebouwde omgeving in Nederland te bevorderen en te versnellen. Zo is de stichting onder meer ontwikkelaar en beheerder van het BREEAM-keurmerk in Nederland. Dit keurmerk is wereldwijd de meest toonaangevende methode voor het beoordelen van duurzaamheid in de bouwsector. Zo’n 380 bedrijven en organisaties uit de bouw- en vastgoedwereld, maar ook grote eindgebruikers, gemeenten en kennisinstellingen ondersteunen de missie van DGBC. Voor logistiek vastgoedontwikkelaar Panattoni, dat duurzaamheid als belangrijk speerpunt heeft, is lidmaatschap van DGBC een logische stap. Hiermee wil het bedrijf actief bijdragen aan de verdere vergroening van de logistieke vastgoedsector. Om de kwaliteitseisen van het BREEAM-NL certificaat voor deze sector hoog te houden, gaat Panattoni onder andere meedenken over verdere verbetering van dit certificaat.

Rudy van der Helm, manager Ontwikkeling en Beheer van DGBC: “DGBC speelt een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie waarin het prettig en gezond wonen, werken en leven is. De inspanningen van Panattoni hebben met het gebruik van BREEAM-NL een meetbare positieve impact.”

Jeroen Gerritsen, algemeen directeur Panattoni Nederland: “Als familiebedrijf blijven we investeren in de toekomst van de volgende generatie. Wij stellen hoge eisen aan onze ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en willen op korte termijn verder verduurzamen met oplossingen die direct een positieve impact hebben op het welzijn van onze huurders, de omgeving en het milieu. Ons team is op dagelijkse basis bezig met het monitoren, analyseren en optimaliseren van de duurzame prestaties van onze projecten. Het partnership en de kennisuitwisseling met bedrijven en organisaties met dezelfde missie als Dutch Green Building Council is daarbij voor ons van onschatbare waarde en we kijken ernaar uit om de komende periode verder invulling te gaan geven aan deze samenwerking.”

Bijdragen aan de kwaliteit

De gebouwen van Panattoni voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen met als resultaat dat alle opgeleverde Panattoni projecten in Nederland conform BREEAM-NL Very Good certificering ontwikkeld zijn. Voor nieuwe ontwikkelingen blijft Panattoni de lat hoger leggen. Het eerste BREEAM-NL Excellent gebouw, Panattoni Park Twente, opent voorjaar 2024 dan ook zijn deuren.

Rudy van der Helm: “Als partners zoeken we elkaar ook de komende jaren op. Waar willen we met elkaar staan over tien jaar? Hoe moeten duurzame logistieke gebouwen er dan uitzien? Als partner van DGBC kan Panattoni actief bijdragen aan inhoudelijke wijzigingen van BREEAM-NL. Zo houden we samen de kwaliteitseisen hoog. De medewerkers van Panattoni kunnen meedenken en daarmee bijdragen aan de kwaliteit van deze duurzaamheidsmaatstaf. We nemen hun ideeën, net als die van alle andere partners, mee in onze afwegingen.”

Jeroen Gerritsen: “Panattoni heeft verschillende duurzame distributiecentra opgeleverd en in ontwikkeling. Met deze ervaring kijken we als partner samen met Dutch Green Building Council hoe we BREEAM-NL nog beter kunnen inrichten.”

100% BREEAM-NL en 80% brownfield

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is wereldwijd de meest toonaangevende methode voor het beoordelen van duurzaamheid in de bouwsector. In vergelijking met andere vastgoedsectoren loopt de logistieke vastgoedsector aan kop als het gaat om BREAAM-NL certificering. Sinds de oprichting van Panattoni in Nederland heeft de ontwikkelaar uitsluitend BREEAM-NL gecertificeerd logistiek vastgoed opgeleverd en ligt voor Panattoni het percentage dus op 100% BREEAM-NL.

Jeroen Gerritsen: “Bij Panattoni zien we een duurzaamheidscertificaat als BREEAM-NL niet als een doel op zich maar als gevolg van onze visie op toekomstbestendig ontwikkelen. Onze duurzaamheidsinspanningen beperken zich dan ook niet tot de gebouwen die we neerzetten. Bij onze nieuwe projecten, zoals Panattoni Park Steenwijk, ontwikkelen we nadrukkelijk met het oog voor de omgeving en werken we nauw samen met ecologen en landschapsarchitecten. We kiezen hier niet voor de meest voor de hand liggende opties, maar voor het creëren van oplossingen die de ecologische waarde en biodiversiteit van het terrein versterken en daarmee bijdragen aan de gezondheid van dier, mens en milieu. Bij Panattoni Park Steenwijk leggen we bijvoorbeeld wadi’s (beter bekend als groene greppels) aan als natuurlijke klimaatadaptieve oplossing voor de opvang van overtollig regenwater als gevolg van heftige regenbuien door klimaatverandering. We voorzien de wadi’s van planten die veel water nodig hebben. Op zomerse dagen kleuren ze mooi groen. En op regenachtige dagen komen kleine amfibieën uit het naast gelegen Eesermeer om te broeden in deze ondiepe wadi’s. Ook voorzien we het terrein van een royale tuin: een mozaïekveld van verschillende soorten planten, wilgenstruiken en wandelpaden. Met dit soort oplossingen bieden onze nieuwe Panattoni-parken een (nog) betere ondersteuning aan lokale biodiversiteit. En meer groen betekent ook meer ruimte voor ontspanning voor de werknemers én een prettiger uitzicht voor de directe omgeving.”

Panattoni Park Steenweek kiest voor oplossingen die ecologische waarde van terrein versterken

Een gebouw met een BREEAM-NL certificaat is – naast toekomstbestendig in technische zin – optimaal gericht op de productiviteit en de gezondheid van de gebruikers van een gebouw. Ook bij het nieuwe BREAAM-NL Excellent Panattoni Park Twente staat het welzijn van de medewerkers bovenaan de prioriteitenlijst.

Jeroen Gerritsen: “In het ontwerp van Panattoni Park Twente is veel aandacht besteed aan interne luchtkwaliteit, en visueel en technisch comfort ter bevordering van een gezonde werkomgeving. Een voorbeeld: de richtlijnen in het Bouwbesluit stellen bijvoorbeeld dat je 23,2 kuub per uur per persoon moet ventileren. Bij Panattoni Park Twente gaan we voor 60 kuub per uur per persoon. Een aanzienlijk verschil.”

Bij het ontwikkelen van logistiek vastgoed ligt de focus van Panattoni op het verduurzamen van verouderde fabrieksterreinen en andere in verval geraakte gebieden die ooit commercieel of industrieel werden gebruikt. Zo’n 80% van het portfolio van Panattoni bestaat uit de herontwikkeling van deze zogenaamde brownfields. Deze manier van ontwikkelen is een complex proces dat een multidisciplinaire aanpak vereist. Zo kunnen de percelen verontreinigd zijn door chemische stoffen, zware metalen en andere milieuverontreinigende stoffen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en het milieu. De herontwikkeling begint dan ook met grondige milieuonderzoeken. In geval van verontreiniging wordt de grond gesaneerd zodat deze weer veilig is en geschikt voor nieuwe doeleinden. De verouderde gebouwen maken plaats voor gasvrije, duurzaam gecertificeerde nieuwbouw waarbij materiaal uit de sloop zo veel mogelijk wordt hergebruikt. In plaats van deze gebieden te negeren of te vermijden, zet brownfieldontwikkeling dus in op herstel, hergebruik en verduurzaming. Zo wordt de (economische) potentie van de bestaande ruimte en infrastructuur optimaal benut. Sanering van de grond en verduurzaming van de bouw zorgen vervolgens voor een gezondere leefomgeving. Dat maakt brownfieldontwikkeling tot een verantwoorde en toekomstbestendige vorm van vastgoedontwikkeling.

Jeroen Gerritsen: “In Ridderkerk ontwikkelen we momenteel het voormalige industrieel perceel van het iconische bedrijf Smit Slikkerveer, ooit het kloppend hart van de economie van Ridderkerk. Panattoni kocht de sinds 2018 verlaten en verouderde productieloodsen om hier een nieuw duurzaam gecertificeerd multifunctioneel bedrijfsgebouw neer te zetten. Zo krijgt deze plek waar langer dan een eeuw industrie werd bedreven met Panattoni Park Ridderkerk en toekomstbestendige invulling en een nieuwe impuls.”

Foto: Panattoni Park Steenweek kiest voor oplossingen die ecologische waarde van terrein versterken