Verpakkingen en milieu vormen een bijzondere combinatie. Zeven jaar lang investeerde Paardekooper Van der Windt Group fors in de ontwikkeling van een Life Cycle Assessment (LCA) methode, waardoor de milieu-impact van verpakkingen en disposables gekwantificeerd en onderling vergeleken kan worden. Hierbij werd samengewerkt met diverse wetenschappers van universiteiten in binnen- en buitenland. De opening van een eigen onderzoekscentrum met laboratoriumfaciliteiten in Beuningen onder de naam ‘The LCA Centre’ is inmiddels een feit. Klanten kunnen terecht voor LCA-analyses, adviezen over eco-innovatie op verpakkingsgebied en over een verantwoorde commercialisering en milieurapportage daarvan.

Directeur Jacco van Dijk stelt: ”Wij vinden dat je alleen uitspraken mag doen over de milieu-impact van verpakkingen als daar een LCA-analyse aan ten grondslag ligt die alle fasen uit de levenscyclus van een item in ogenschouw neemt. De tijd dat slechts kwalitatieve uitspraken over verpakkingen worden gedaan kunnen we nu achter ons laten. Deze kunnen consumenten namelijk in verwarring brengen en voeden ongefundeerde ‘green washing’. De drempel om onze zorgvuldig opgebouwde kennis breed te delen met andere partijen binnen onze industrie willen we zo laag mogelijk houden om een wezenlijke maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. Als alle schakels in de bedrijfskolom samenwerken op basis van LCA-analyses, kunnen we als industrie een zeer belangrijke stap voorwaarts doen en gezamenlijk de milieu-impact van verpakkingen en disposables fors verlagen”.

Paardekooper Van der Windt Group en The LCA Centre werken nauw samen met de gerenommeerde belangenorganisatie Natuur en Milieu. Zo ontwikkelde The LCA Centre in samenspraak met Natuur en Milieu een LCA methode op basis waarvan het duurzaamheidsmerk ‘Bright®’ is geïntroduceerd in de markt. Hierbij visualiseert een Eco Rating de mate van milieu-impact op basis van een vijf-sterrensysteem.