PA Consulting Group sluit zich aan bij het Circular Economy 100 programma van de Ellen MacArthur Foundation

PA Consulting Group, het internationale advies-, technologie- en innovatiebedrijf, heeft zich aangesloten bij het Circular Economy 100 (CE100) programma van de Ellen MacArthur Foundation. Bedrijven, overheden, steden, universiteiten, vernieuwers en partners zijn gebundeld in de CE100 om hun gezamenlijke ambities op het gebied van de circulaire economie sneller waar te kunnen maken.

PA Consulting (PA) ziet de totstandkoming van de circulaire economie als een essentiële voorwaarde voor toekomstig bedrijfssucces. Dit succes komt voort uit effectiever werken, creëren van nieuwe groeimogelijkheden en aanpakken van duurzaamheidsuitdagingen. De betrokkenheid van PA bij het toekomstig succes blijkt uit zijn Global Technology & Innovation Centre vlakbij Cambridge. Daar werken 250 wetenschappers, ingenieurs en technologen continu aan technologische innovatie.

Technologie en digitalisering zijn belangrijk, maar met technologische innovatie alléén zullen organisaties geen succesvolle overgang naar een circulaire economie kunnen maken. Andere aspecten zoals inrichting van de supply chain, ketenintegratie, partnerships – samengebracht in een goed business design en verdienmodel – zijn hard nodig voor succes.  PA combineert daarom zijn expertise rond dit thema internationaal en in Nederland, om daarmee bij te dragen aan vernieuwing en bedrijven verder te helpen

Hans Houmes, Head Industrial Manufacturing van PA: “De circulaire economie is één van de weinige thema’s waarbij de zorg voor het milieu en de groei van bedrijven op een duurzame manier worden gecombineerd. Dit zorgt ervoor dat bedrijven op een andere manier naar de supply chain gaan kijken en samenwerkingen moeten opzoeken in plaats van zich alleen te richten op de eigen positie. Met de inzet van ons omvangrijke netwerk en onze onafhankelijke positie kunnen we partijen verbinden en concrete initiatieven op het gebied van de circulaire economie ondersteunen. We zijn er trots op nu te zijn aangesloten bij de Ellen MacArthur Foundation en voorop te lopen in het ontwikkelen en implementeren van programma’s die circulair ondernemen stimuleren en ondersteunen.”

Casper Jorna, programmaleider CE100 van de Ellen MacArthur Foundation: “De CE100 brengt leiders en vernieuwers van over de hele wereld samen om ervaringen te delen en te kijken naar nieuwe kansen die een circulaire aanpak van de economie met zich meebrengt. We zijn erg blij dat PA bijdraagt met zijn expertise op het gebied van technologische innovatie en de ontwikkeling van nieuwe business modellen.”

De Ellen MacArthur Foundation werd in 2010 opgericht met als doel de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Sinds de oprichting heeft de stichting zich bewezen als een wereldwijde opinieleider die de circulaire economie op de agenda heeft gezet bij bedrijven, overheden en wetenschappelijke organisaties.

Share Button