De Groene Zaak presenteert vandaag in de Train to ParisVan de handrem“, een publicatie met concrete voorbeelden van belemmeringen voor het duurzame bedrijfsleven. Nederland is een klein land, maar kan groot worden met oplossingen voor het klimaat, zodat ook in de toekomst onze internationale concurrentiepositie sterk is. De Nederlandse overheid heeft daarom een belangrijke verantwoordelijkheid om de juiste randvoorwaarden te creëren die ervoor zorgen dat bedrijven met ambitie maximaal in staat gesteld worden om hun bijdrage te leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. Nog te vaak vormt de overheid een ‘handrem’ op de ambities van bedrijven. Door betere beleidskeuzes te maken, zet zich Nederland zich neer als koploper. Dat is goed voor onze economie, omdat de bedrijfsactiviteiten die toekomstbestendig zijn daarmee gestimuleerd worden. 

De Groene Zaak heeft de afgelopen periode in overleg met vier bedrijven – Eneco, Interface, Alliander en de NS – die stuk voor stuk hoge klimaatambities hebben, onderzoek gedaan naar de vraag hoe wet- en regelgeving hen in deze ambitie belemmert en wat de overheid kan doen om voor versnelling te zorgen. Met andere woorden: wat de overheid kan doen om de handrem eraf te halen. Eneco pleit voor een verschuiving van de belasting op energie naar gas, om op die manier onder andere duurzame energie, elektrificatie en wamtepompen sneller rendabel te maken. Alliander pleit voor innovatiebeleid dat meer gericht is op de decentralisatie van energie. De NS wil een duurzame verschuiving van de auto naar OV realiseren door slimmer parkeerbeleid. En Interface pleit voor meer transparantie over grondstoffen en producten met een (fiscale op inkoop-) beloning voor bedrijven die het best scoren.

De hele publicatie is hier te lezen: http://www.degroenezaak.com/Van%20de%20Handrem%20-%20De%20Groene%20Zaak.pdf