Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een aantal internationale sociale criteria hiervoor. Dat gebeurde op voorstel van de ministers Jacqueline Cramer (VROM), Piet Hein Donner (Sociale Zaken) en Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking).

Aanvullende normen van de internationale arbeidsorganisatie ILO en de fair trade-norm worden op een beperkt aantal spullen toegepast. Het gaat dan om redelijke werktijden, een veilige werkplek, een leefbaar loon en een eerlijke prijs.

Het kabinet laat nog onderzoeken of de sociale en milieucriteria voor de inkoop extra administratieve rompslomp zullen opleveren.