Watermanagement is één van DHV?s expertisegebieden. Het advies- en ingenieursbureau werkt al jarenlang wereldwijd aan diverse projecten die een relatie hebben met efficiënt waterbeheer, irrigatie of bijvoorbeeld het beheer van dammen. Vanuit een integrale visie zoekt DHV duurzame oplossingen voor vraagstukken op het gebied van watermanagement, waarbij onder meer natuurbescherming een belangrijk uitgangspunt is. DHV speelt hiermee in op de behoefte van het WNF aan de ontwikkeling en invoering van innovatieve vormen van waterbeheer ter voorkoming van voor de natuur negatieve ingrepen in wetlands en rivieren.

Het WNF geeft prioriteit aan het terugdringen van het watergebruik door de industrie en in rurale en stedelijke gebieden, het integraal beheer van meren en rivieren op stroomgebiedniveau en de bescherming en het duurzaam beheer van wetlands. De organisatie voert campagnes en doet studies naar bovenstaande vraagstukken.

DHV en WNF werken al samen aan een Integraal Waterbeheersplan voor de Kafue Flats, een belangrijk natuurgebied in Zambia. Dit project heeft als doel om het natuurlijk regime van overstromingen binnen de Kafue Flats voor een groot deel te herstellen. Op dit moment worden verschillende initiatieven voorbereid voor projecten die in het werkplan voor 2006 aan de orde zullen komen.