De zogeheten groenregeling werd in 1995 in het leven geroepen om investeringen in groene projecten te bevorderen. Spaarders en beleggers die daarvan gebruik maken, genieten sindsdien een belastingvoordeel. Volgens de oud-ministers is de regeling succesvol voor zowel de gebruikers als de overheid en het milieu en is ze bovendien een belangrijke economische motor.
De ruim 140.000 groene spaarders en beleggers krijgen nu ,,het lid op de neus”, omdat hun beleggingen vaak minder waard zijn geworden. Ook zal de belangstelling voor groen sparen en beleggen sterk teruglopen, waardoor er veel minder ‘groen geld’ beschikbaar komt. Nieuwe groene projecten zullen niet doorgaan wegens gebrek aan geld of een verwacht laag of negatief rendement, aldus de oud-bewindslieden.
Ze roepen het kabinet en de Tweede Kamer op de groenregeling in stand te houden. ,,Alleen dan kan het kabinet in samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met succes werken aan realisering van de hoge ambities van Rio de Janeiro, Kyoto en Johannesburg, waarbij Nederland zelf steeds mee vooraan heeft gelopen”, schrijven ze.