Het project is het resultaat van een innige samenwerking tussen EsteamWork, FairTrade en Ordina, waarbij EsteamWork de organisatie verzorgt, Fair Trade haar ervaring met handelspartners in ontwikkelingslanden ter beschikking stelt en het programma coördineert en Ordina haar mensen en haar core-competenties inzet om de bedrijfsprocessen bij de deelnemende bedrijven te ondersteunen en te optimaliseren.

Uniek aan het project is de directe benadering van de problematiek en de praktische aanpak, die organisaties in ontwikkelingslanden rechtstreeks toegang geeft tot voor hun nieuwe kennis en mogelijkheden. Daarmee kunnen zij direct zelf aan de slag en worden zij minder afhankelijk van externe hulp.

Zo hebben de Ordina medewerkers in deze editie van het project weer veel concrete hulp kunnen bieden. Zo hebben ze een cursus Word, Powerpoint en Outlook gegeven, templates gemaakt voor projectrapportages en presentaties, heel veel kleine excelproblemen opgelost en bijvoorbeeld geholpen met de pakketselectie voor het nieuwe financiele pakket.

Voor Ordina is dit een typisch voorbeeld een project binnen het Care IT programma voor
MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Door de inzet van de core-competenties van medewerkers levert Ordina een rechtstreekse en effectieve bijdrage aan de zelfstandige ontwikkeling van ontwikkelingslanden, aan innovaties in de gezondheidszorg en aan het betrekken van achterstandsgroepen bij de maatschappij. Daarbij kiest Ordina altijd voor relaties die voor beide partijen voordeel oplevert. De ervaringen die de mensen in dit project opdoen zijn bijvoorbeeld direct toepasbaar in hun dagelijkse praktijk in Nederland. Zij worden in dit project sterk getest op hun inlevingsvermogen en flexibiliteit en ervaren daarnaast hoe het is om te werken in een andere cultuur, waar veel zaken minder vanzelfsprekend zijn dan in Nederland.

Ook in 2004 was er al een team van Ordina actief in Moshi, waarbij de eerste stappen werden gerealiseerd op weg naar een moderne geautomatiseerde administratie. De tevredenheid en waardering van beide groepen deelnemers was reden om het project een vervolg te geven en de deelnemende coöperaties opnieuw naar een professioneler niveau van werken te helpen.

Het project was te volgen (en is na te lezen) via de weblog: www.mvo.ordina.nl

Over Ordina
Ordina is een van de grootste beursgenoteerde dienstverleners in de Nederlandse en Belgische markt voor Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en management consultancy. Wij profileren ons nadrukkelijk als partner van de klant. Met onderscheidende business proposities en superieure vakkennis willen wij waarde toevoegen aan de business van onze klanten. Wij zijn actief op de gebieden Business en Enterprise Solutions, System Integration & Development, Technical Automation, Netwerk- & Infrastructuur Consulting, Application Management en Business Process Outsourcing. Kennis en kunde voor branchespecifieke vraagstukken en oplossingen zijn geconcentreerd in de sectoren Finance, Public, Trade,Transport & Industry (TTI) en Energy, Telecom & Media (ETM). Ordina is opgericht in 1973 en telt ruim 3.800 medewerkers. Het aandeel Ordina N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Over EsteamWork
EsteamWork biedt een management development programma aan dat een brug slaat tussen persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap en maatschappelijk leiderschap. Westerse managementteams gaan daarbij de uitdaging aan om in korte tijd een probleemstelling bij een project of organisatie in een ontwikkelingsland succesvol op te lossen. Deze concrete en meetbare aanpak levert directe en zeer bijzondere resultaten op, stimuleert de maatschappelijke profilering van betrokken organisaties, en biedt de deelnemende partijen een unieke en inspirerende leerervaring.

Over Fair Trade
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al meer dan 45 jaar het uitgangspunt van Fair Trade. Handel is voor Fair Trade de basis voor ontwikkeling. Rechtstreekse contacten en continuïteit in de handelsrelatie creëren de mogelijkheid om gezamenlijk te werken aan een breed scala aan bedrijfsondersteunende activiteiten.

Dit moet leiden tot concurrentieverbetering van de exportorganisatie in ontwikkelingslanden en positieverbetering van aangesloten producenten of boeren.
De consumptie van Fair Trade producten – in dit geval koffie- draagt hieraan bij.
Bij koffie moet u denken aan organisatorische efficiencyverbeteringen, het opschroeven van de koffiekwaliteit of de omslag naar biologische koffieproductie, aan een effectievere dienstverlening richting boerenleden, aan verbetering van de infrastructuur en het aanboren van nieuwe inkomensbronnen.

Sinds 2005 biedt EsteamWork in het kader van persoonlijke ontwikkeling en training, westerse bedrijven de mogelijkheid hun talenten deel te laten nemen aan dit assistentieprogramma van Fair Trade.