Generatiegenoten van prinses Amalia vragen haar te kiezen voor een studie met impact. In een open brief nodigen Anne Ritsma (25), Bob Hoftijzer (21), Chris van Bendegem (27) en Eva Zijlmans (26) de prinses, die op dit moment haar studiekeuze maakt, uit voor een inspiratiebezoek om kennis te maken met de nieuwe economie: duurzaam, inclusief, klimaatneutraal en met eerlijke ketens.

“Als generatiegenoten van de prinses zijn we ons erg bewust van de uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan en waar we als generatie een belangrijke rol in te spelen hebben, zoals klimaatadaptatie, de circulaire economie en een inclusieve samenleving.’’ Met de uitnodiging voor een inspiratiebezoek willen zij de prinses laten zien dat Nederland al veel goede voorbeelden kent van ondernemers en organisaties die op een ondernemende manier werken aan deze opgaven en samen vormgeven aan de nieuwe economie.

De jongeren zijn als Raad van Inspiratie betrokken bij de Stichting Stadsgarage, de werkplaats voor betekenisvol ondernemerschap in Haarlem en Zuid-Kennemerland. Daar denken ze vanuit verschillende studierichtingen mee en geven ze advies. Nu hopen ze prinses Amalia als aanstaand student te inspireren; om te kiezen voor een studie met impact en zich in te zetten voor de nieuwe economie. ‘’Als toekomstig ambassadeur voor de Nederlandse economie kan Amalia met haar inzet hierin een groot verschil maken, zoals haar vader dat deed voor watermanagement en haar moeder voor microkredieten.’’

Met de hashtag #impactgeneratie verspreiden de studenten de brief via social media. De boodschap krijgt bijval van organisaties en programma’s gericht op jonge impactmakers, zoals Futureproof, Starters4Communities, Young Impactmakers Community en Erasmus Sustainability Hub, maar ook van een bredere vertegenwoordiging van sociaal en duurzaam ondernemend Nederland. Onder andere MVO Nederland, Social Enterprise NL en de 80 partners van de City Deal Impact Ondernemen onderschrijven hun oproep.

Lees de brief hier.

Foto: ©RVD – Frank Ruiter