Oproep aan kabinet: investeer €600 mln in circulaire economie

Bron
MetaalUnie

Het nieuwe kabinet moet €600 mln investeren in de transitie naar een circulaire economie. Dat staat in een brief aan informateur Zalm.  “We moeten ons klaarmaken om de transitie te maken”, laat Fried Kaanen, voorzitter Koninklijke Metaalunie weten in het FD. Kaanen ondersteunt ook een eventuele benoeming van een minister van Duurzaamheid in een nieuw kabinet. “Hij of zij mag ook minister van Klimaat & Milieu heten. Het gaat erom dat er een coördinerend minister komt, die zich bezighoudt met duurzaamheid en de circulaire economie en intensief samenwerkt met andere ministeries.”
In januari werd het zogeheten Grondstoffenakkoord getekend door het kabinet en grote maatschappelijke partijen als werkgeverskoepel VNO-NCW, vakbond FNV en Stichting Natuur & Milieu. Daarin werd afgesproken vijf transitieagenda’s op te stellen voor de sectoren biomassa en voedsel; kunststoffen; maakindustrie; bouw en consumptiegoederen. De opstellers van de brief zijn de vijf voorzitters die elk een deeltransitie begeleiden, onder wie Jos Keurentjes, chief scientific officer van TNO, Fried Kaanen, voorzitter van Koninklijke Metaalunie en ondernemer en publicist Annemarie Rakhorst.
Een circulaire economie zorgt voor maximaal hergebruik van goederen en grondstoffen. De groeiende wereldbevolking en het toenemende welvaartsniveau zetten groeiende druk op de behoefte aan grondstoffen. De afhankelijkheid van grondstoffen leidt ook tot geopolitieke nadelen voor Nederland.
Circulaire economie moet tot overheidsspeerpunt worden gemaakt en er moet een gezamenlijke visie en coördinatie van de overheid zijn. Den Haag moet ook het goede voorbeeld geven als launching customer en inkoper/investeerder. Marktpartijen zijn bereid hun koers te verleggen en fors te investeren, maar de overheid is nodig voor de opstartfase en aanpassing van de vereiste wet-en regelgeving. Het Grondstoffenakkoord omvat de ambitie om voor 2050 in Nederland een circulaire economie te realiseren. In 2030 zou er al 50% minder gebruik moeten worden gemaakt van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).
Share Button