Voedselverspilling voorkomen en reduceren, en internationaal koploper worden in de verwaarding van agrifood-reststromen. Dat is de ambitie van de Taskforce Circular Economy in Food, vandaag gelanceerd tijdens de Nationale Voedseltop. De taskforce, een initiatief van Wageningen University & Research, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de Alliantie Verduurzaming Voedsel, bundelt initiatieven tegen voedselverspilling. Hij zet aan tot actie om de ontwikkeling naar een circulaire economie te versnellen. De taskforce telt nu 25 leden uit de gehele voedselketen, van MKB-bedrijven tot food multinationals, aangevuld met publieke en maatschappelijke organisaties.

De organisaties achter de taskforce constateren dat de initiatieven in Nederland nu te versnipperd zijn, en dat krachten gebundeld moeten worden om daadwerkelijk veranderingen te bewerkstelligen. Ze geven hiermee gehoor aan de oproep van de Europese Rekenkamer, om te komen tot samenhangend, ambitieus beleid met concrete doelstellingen. Ook wil de taskforce bijdragen aan de invulling van het deze week ondertekende Grondstoffenakkoord.

Strategie en roadmap

De taskforce publiceert in de tweede helft van 2017 een nationale strategie en roadmap om gezamenlijk te komen tot een circulaire economie voor voedsel: een economie waarin verspilling niet bestaat, agrifood-reststromen optimaal worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden. In de roadmap staan concrete doelen en acties voor de korte én lange termijn. De taskforce fungeert daarnaast als denktank en inspiratiebron, en daagt bedrijven uit om sneller te gaan innoveren. Deelnemers kunnen inzichten gebruiken die zijn opgedaan in het Europese onderzoeksprogramma REFRESH, gecoördineerd door Wageningen University & Research; de taskforce is hieraan gekoppeld. “We bouwen, met bedrijven aan het roer, een ecosysteem waarin we doelgericht werken aan oplossingen en daadwerkelijk economische, ecologische en sociale impact realiseren”, aldus Toine Timmermans, programmamanager bij Wageningen University & Research en mede-initiatiefnemer van de taskforce. Binnen het taskforce-netwerk worden acties en best practices, instrumenten en voortgangsrapporten gedeeld, en innovatieve business cases ontwikkeld. De komende twee jaar worden tientallen acties en projecten opgestart en ondersteund.

Deelnemen

Toonaangevende leiders op het gebied van duurzaamheid, Dick Boer (Ahold Delhaize), Feike Sijbesma (Royal DSM), Hans Hoogeveen (FAO), Tjerk Wagenaar (Natuur & Milieu), Conny Braams (Unilever), Hans de Boer (VNO-NCW) en Louise Fresco (WUR), zijn ambassadeur voor de taskforce. Bedrijven zijn van harte welkom om zich bij het initiatief aan te sluiten, als signatory member of supporter. Signatory members ondernemen concrete acties tegen voedselverspilling en rapporteren transparant over hun voortgang. Supporters onderschrijven de ambities van de taskforce, en krijgen op diverse manieren ondersteuning bij de aanpak van voedselverspilling. De taskforce streeft naar minimaal 100 actieve leden afkomstig uit het bedrijfsleven in 2018.