BCC liet in maart onderzoek uitvoeren naar de attitudes ten aanzien van energieverbruik en energiekosten van consumentenelektronica en huishoudelijk apparaten in Nederland. Het onderzoek volgt op het convenant dat de elektrobranche en minister Cramer van VROM op initiatief van BCC en Milieu Centraal in april 2008 tekenden. Doel was consumenten voor het einde van 2008 eenduidig en helder te informeren over het energieverbruik van apparaten die meer dan 22 euro aan elektriciteit per jaar verbruiken. De gedachte hierachter is dat consumenten apparaten daardoor beter kunnen vergelijken en sneller voor de energiezuinigste variant zullen kiezen.

BCC stelde bij de ondertekening van het convenant de methode die zij eerder al voor haar eigen winkels had ontwikkeld ter beschikking aan heel de branche: BCC vermeldt nu als enige in al haar winkels en op haar website de verbruikskosten in euro’s op de prijskaarten van apparaten. Vorige maand liet BCC de effecten hiervan onderzoeken, alsmede de effecten van een recente voorlichtingscampagne waarbij meer dan 10.000 gratis energiemeters werden verstrekt. Het onderzoek bevestigt dat deze initiaitieven zeer gunstige effecten hebben op de bewustwording van consumenten en inderdaad aanzetten tot het maken van energiezuiniger keuzen.

Volgens algemeen directeur Peter Brussel van BCC onderstrepen de onderzoeksuitkomsten het belang van het convenant en is de minister nu aan zet. Vanwege bezuinigingen op het departement leken eerdere afspraken hierover met de minister vooralsnog op de lange baan te zijn geschoven. Brussel: “We zijn precies een jaar verder en moesten helaas tot gisteren vaststellen dat VROM weliswaar welwillend is om een standaardvermelding van de verbruikskosten van apparaten branche-breed door te helpen voeren, maar dat er in de praktijk nog weinig gebeurd is. Als je bedenkt welke goede resultaten je met deze betrekkelijk eenvoudige maatregel kunt boeken, is dat gewoonweg onbegrijpelijk. We hebben de minister eerder deze week de onderzoeksresultaten voorgelegd. Gisteren meldde zij mij vervolgens persoonlijk dat het geld er voor de nieuwe standaardvermelding zou komen”.

Ook de branchevereniging Uneto-VNI kijkt inmiddels reikhalzend uit naar een daadkrachtige beslissing van de minister om geld beschikbaar te stellen en een eenduidige meetmethode mogelijk te maken. Een uniforme, branchebrede vermelding van het energieverbruik van elektrische apparaten kan alleen dan succesvol zijn als voor alle apparaten dezelfde meetmethode wordt gehanteerd. “Verschillende instanties hanteren op dit moment verschillende meetmethoden, voor verschillende productcategroriën. Daardoor zien consumenten door de bomen het bos niet meer en kunnen ze geen goede vergelijking maken. VROM is de aangewezen partij om hierin eenheid te brengen en één methode voor te schrijven voor heel de branche,” stelt Brussel.

Energiemeter

BCC heeft onder andere op grond van de positieve uitkomsten van het onderzoek besloten de energiemeter ook dit jaar weer ter beschikking te stellen aan consumenten. Met deze meter kun je zelf eenvoudig meten hoeveel energie een apparaat verbruikt. Door dit verbruik in te vullen op een speciale klimaatsite (www.groenestekker.nl) zie je vervolgens hoeveel het elektriciteitsverbruik van dat apparaat kost in euro’s per jaar en wat de verbruikskosten zijn van het zuinigste apparaat in dezelfde productgroep.

Uit het onderzoek blijkt dat een zeer ruime meerderheid van de respondenten (84%) de energiemeter zou gebruiken (45% zeker, 39% waarschijnlijk), als zij mede daardoor op hun energieverbruik en -kosten kunnen besparen. Iets meer dan tweederde (69%) geeft er de voorkeur aan het energieverbruik van een apparaat in euro’s per jaar uitgedrukt te zien, in plaats van kilowattuur per jaar. “Hoeveel kilowattuur een apparaat jaarlijks verbruikt, zegt de meeste mensen helemaal niets. Je voelt het niet in je portemonnee en mensen hebben dan ook geen idee welke apparaten echte energieslurpers zijn, zoals een wasdroger bijvoorbeeld. Als je dan bedenkt dat bijvoorbeeld een koelkast uit 1990 85% meer energie verbruikt dan een energiezuinige nieuwe, is het natuurlijk onacceptabel dat je consumenten daar niet op wijst.”

Overigens is bijna de helft (42%) van de respondenten ontevreden over de wijze waarop zij over het algemeen in winkels worden voorgelicht over het energieverbruik van apparaten en daarmee samenhangende kosten. De ondervraagden wijten dit aan onvoldoende kennis bij winkelverkopers. BCC zal zich dan ook actief blijven inzetten voor aansprekende en eenduidige voorlichting aan consumenten. In 2006 voerde BCC ook al de in binnen- en buitenland bekroonde ‘Groenestekker’ sticker in voor de energiezuinigste apparaten per productgroep. In februari van dit jaar werd in de nieuwste vestiging van BCC in Utrecht de eerste ‘Groenestekker Wand’ onthuld. Bij deze wand die BCC samen met het Wereld Natuur Fonds ontwikkelde, krijgen bezoekers informatie over het milieu, kunnen ze hun kennis over energiebesparingmogelijkheden testen en staan de meest energiezuinige apparaten uitgestald. Een soortgelijke wand zal de komende periode in nog ruim 30 andere vestigingen van BCC worden geplaatst.