TenneT TSO is de elektriciteitstransporteur van Nederland. We exploiteren het nationale hoogspanningsnet en richten ons met onze strategie op de ontwikkeling van één Europese energiemarkt. TenneT is door de overheid aangewezen als onafhankelijke Nederlandse netbeheerder, die het mogelijk maakt dat aanbieders van elektriciteit op een vrije markt kunnen acteren.

Prominente MVO-positie

TenneT wil een substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening. Mel Kroon, CEO TenneT: “Onze ambitie is om in de Europese energiesector een prominente positie in te nemen in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo speelt TenneT een actieve rol in de transitie naar een duurzame Europese energiehuishouding. Dat doen we bijvoorbeeld door de aanleg van verbindingen met de waterkrachtcentrales in Noorwegen. Gisteren is aangekondigd dat we de volgende fase in de aanleg van twee nieuwe verbindingen met Noorwegen ingaan. De kabels (NorNed2 en NORD.LINK) betekenen een flinke toename van de duurzame energie in Nederland. Daarnaast wekren we aan een verbinding met windparken in Denemarken. Verder helpen we mee aan de duurzame ambities door het ontsluiten van grootschalige windenergie op zee. Met de overname van het Duitse netwerk van transpower kunnen we deze duurzame ambities nog beter vervullen.”

Mens, Milieu en Markt

Bij TenneT zijn de bekende 3p’s People, Planet en Profit vertaald in: Mens, Milieu en Markt.

. De menselijke component is essentieel om activiteiten op een excellente wijze uit te voeren. Hoogwaardig gekwalificeerd personeel en intensieve samenwerking met externe partijen vormen de basis voor de hoge leveringszekerheid van het Nederlandse elektriciteitstransportnet.

. In de bedrijfsactiviteiten houdt TenneT rekening met de milieugevolgen van werkzaamheden. Bij de ontwikkeling van nieuwe tracés bijvoorbeeld, worden doorsnijdingen van landschappen met bijzondere functies zo veel vermeden en zoeken we actief naar mogelijkheden voor maximaal verantwoorde inpassing. De ecologische projecten die TenneT start om nieuwe tracés te vinden, behoren tot de grootste ecologische projecten in Nederland op dit moment.Markt. TenneT zorgt ervoor dat de markt optimaal kan functioneren en verzorgt transport- en systeemdiensten waarbij leveringszekerheid onze wettelijke taak is. TenneT streeft naar optimale marktwerking en stimuleert deze waar mogelijk actief.

Het MVO-verslag van TenneT is opgesteld op basis van de Global Reporting Inititive (GRI).Voor 2010 gaat TenneT haar MVO-beleid verder op deze pijlers uitwerken, waarbij per pijler de aandacht uitgaat naar specifieke onderwerpen en meetbare doelstellingen.

De adviesgroep Duurzaam ondernemen van DHV heeft Tennet op diverse onderdelen van MVO geadviseerd.