In september wordt het zoekprogramma, waarmee bedrijven kunnen worden opgezocht, verder operationeel gemaakt. Eind september wordt de eerste versie van het programma aan de site toegevoegd. Klik op de knop ‘Start’ om de demo te bekijken.

Welke bedrijvigheid bevindt zich bij u in de buurt?
Veel bedrijven en instellingen hebben op grond van de wet milieubeheer een milieuvergunning nodig. Deze vergunningen worden afgegeven en gecontroleerd door het bevoegd gezag, zoals de gemeente, de provincie en het rijk. Informatie over vergunningplichtige bedrijven is verkrijgbaar bij het bevoegd gezag. De doelstelling van de milieukaart is om deze informatie beter en sneller te ontsluiten: via Internet. De ramp in Enschede heeft aangetoond dat, hoewel milieugegevens openbaar zijn, er veel onwetendheid bestaat over de bedrijfsactiviteiten in de buurt. Snellere toegang tot deze informatie vergroot de betrokkenheid van de burgers bij de inrichting van hun leefomgeving.

Voor wie?
De milieukaart is bestemd voor burgers die geïnteresseerd zijn in informatie over milieubelastende bedrijven in de directe woonomgeving. De gegevens zijn daarom ook geordend per gemeente. Er kan worden gezocht op bedrijfsgegevens of op uw eigen locatie.

Door wie?
De gegevens worden beschikbaar gesteld door het bevoegd gezag: in de meeste gevallen de gemeente. Per bedrijf worden enkele essentiële kenmerken beschikbaar gesteld. Voor extra informatie dient u zich altijd te wenden tot het bevoegd gezag.

Uw gemeente nog niet aanwezig?
De meeste gemeenten beschikken over actuele, gestructureerde milieugegevens. Gestructureerde milieugegevens zijn geschikt om toe te voegen in de milieukaart. Het initiatief tot deelname aan de milieukaart ligt evenwel bij de gemeenten. Is uw gemeente nog niet beschikbaar op deze site: vraag het uw gemeente!