Worldfavor, een wereldwijd duurzaamheidsplatform dat bedrijven in staat stelt duurzaamheidsdata te ontsluiten, beheren en delen, heeft O’Neill geholpen met het centraliseren en automatiseren van alle due diligence datapunten, door gebruik te maken van de Worldfavor Sustainable Sourcing en de module voor Supply Chain Visability.

Voor O’Neill, performance sportswear retailer voor de actieve en avontuurlijke consument, is duurzaamheid een kernaspect van het bedrijf. In de duurzaamheidsstrategie van O’Neill, Our Ocean Mission, staat dan ook het zorgen voor de oceaan centraal. Het bedrijf neemt verantwoordelijke keuzes in de producten die worden gemaakt, de materialen die daarvoor worden gebruikt en de locatie waar en de manier waarop geproduceerd wordt. Daarnaast houdt het bedrijf bij elke stap in het toeleverings- en productieproces rekening met de impact van een product op het milieu. Met 104 fabrieken in 11 verschillende landen is het in kaart brengen van de due dilligence datapunten echter niet gemakkelijk.

Omdat duurzaamheid en goede arbeidsomstandigheden zo centraal staan binnen het bedrijf, is een goed CSR-platform dat inzicht geeft in de omstandigheden in de fabrieken en de impact van de productie op het klimaat essentieel. De noodzaak van een geautomatiseerd en geïntegreerd system was dan ook heel duidelijk.

Na een zoektocht naar het juiste CSR-platform kwam O’Neill bij Worldfavor uit. Omdat er binnen Worldfavor veel mogelijkheden zijn om het sustainability management naar eigen inzicht in te richten, was de beslissing om een partnerschap met Worldfavor aan te gaan voor O’Neill snel gemaakt. In de zomer van 2021 is O’Neil gestart met het gebruiken van Worldfavor en inmiddels zijn er al 523 producten in kaart gebracht en zijn er 104 fabrieken ondergebracht in sustainable sourcing.

Renske Lambert, Global Manager Ocean Mission bij O’Neil vertelt: ” Worldfavor is onderdeel van onze commitment die wij aangegaan zijn bij het tekenen van de Transparency Pledge. Middels het centraliseren en automatiseren van al de benodigde due diligence datapunten kunnen we efficiëntere actieplannen in kaart brengen.”

Het gebruik van Worldfavor geeft O’Neill een grote uitbreiding van de due diligence-activiteiten, die tot meer verantwoord bedrijfsbeleid moeten leiden. De risico- en performance-analyse in zowel het sociale- als het milieudomein is door de ondersteuning van Worldfavor breder en beter geworden. Wederzijds vertrouwen en partnerschap zijn cruciaal voor het bereiken van verbeteringen op de werkvloer. Middels de Worldfavor modules en vragenlijsten centraliseert O’Neill data van en voor de fabrikanten om zo efficiënter te kunnen communiceren.

Op dit moment gebruikt O’Neill de Worldfavor Sustainable Sourcing en de module voor Supply Chain Visability. Ook gaat O’Neill de Sustainable Management module opstarten, om ook alle interne processen in kaart te brengen en een holistisch beeld van de duurzaamheid van de gehele operatie te krijgen. Met behulp van Worldfavor heeft O’Neill nu volledig zicht op alle rechtstreekse leveranciers in de tier 1 en een directe connectie met 70% van de tier 2-leveranciers. Het bedrijf gaat met Worldfavor door met het verzamelen van relevante datapunten en heeft als doelstelling om in 2025 alle leveranciers in de tier 1 en 2 volledig zichtbaar te hebben.