Retailers kunnen met duurzaamheidsmaatregelen de klantbeleving, de medewerkersprestaties en de economische prestaties vergroten. Dat is de conclusie uit het rapport Health, Wellbeing and Productivity in Retail: The Impact of Green Buildings on People and Profit. Het deze week verschenen onderzoek is uitgevoerd door de WorldGBC en geeft retailers handreikingen voor het creëren van een een duurzamere en gezondere winkel.

Retail Metric Framework

De onderzoekers hebben daarvoor een framework ontwikkeld aan de hand waarvan retailers aan de slag kunnen. Dit Retail Metrics Framework gaat in op drie onderdelen. Ten eerste de omgeving. Onderwerpen als verlichting, luchtkwaliteit en akoestiek komen hierbij aan bod. Ten tweede wordt ingegaan op de beleving, zowel voor de klant als voor de medewerkers. Ten derde behandelt het framework ook de economische prestaties die met duurzaamheidsmaatregelen zijn te behalen. Zo kan de productiviteit van medewerkers omhoog en het ziekteverzuim omlaag. Voor bezoekers geldt dat ze meer kopen en langer verblijven in een duurzamere winkel. Ook de loyaliteit wordt groter. Naast het framework geven de onderzoekers aan wat de volgende stappen zijn in het verduurzamen van winkelcentra.

Lees het complete onderzoek Health, Wellbeing and Productivity in Retail: The Impact of Green Buildings on People and Profit.