Onderzoek toont aan: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen heeft effect

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft berekend wat maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) door de overheid in 2015 en 2016 heeft opgeleverd. Het grootste effect is behaald met het maatschappelijk verantwoord inkopen van energie. Bij andere productgroepen is MVI meestal minder ambitieus ingezet en was regelmatig geen informatie beschikbaar om het effect te meten. In hoeverre MVI zich verder ontwikkelt zal uit de volgende monitor (2017-2018) blijken. 

Overheidsorganisaties doen hun best om bij de aankoop van diensten en producten mens en milieu zo min mogelijk te belasten. Dat heet maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). MVI kan helpen om bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen te beperken en meer materialen te hergebruiken (circulaire economie). In andere woorden, bij MVI gaat het om meer dan alleen inkopen op basis van de laagste prijs.

Er is gekeken naar de thema’s klimaat, milieu, circulair, biobased en social return. Dit is gedaan voor 16 productgroepen binnen de clusters: transport, energie, kantoorfaciliteiten, kantoorgebouwen, grond- weg- en waterbouw en ICT Information and communication technology . Bij deze productgroepen wordt het meeste effect van deze manier van inkopen verwacht.

In de contract- en gebruiksjaren wordt in totaal minstens 5 megaton minder koolstofdioxide uitgestoten en wordt ongeveer 40 miljoen euro aan social return gerealiseerd. Het maatschappelijk verantwoord inkopen van energie levert het grootste effect op CO2 carbon dioxide  besparing.

Bij andere productgroepen is MVI meestal minder ambitieus ingezet. Zo werden regelmatig eisen en criteria gesteld die niet verder gingen dan de marktstandaard of geldende wet- en regelgeving. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de productgroep ICT.

Meten van effecten

MVI is één van de middelen waarmee overheden de overgang naar een duurzame, circulaire en biobased economie ondersteunen. Het RIVM ondersteunt hierbij door te helpen bij het meten van het effect van MVI. Hierin werkt het RIVM nauw samen met inkopers, contractmanagers en PIANOo, het expertisecentrum voor aanbesteden.

 

Share Button