Recent is een onderzoekspaper gepubliceerd naar hoe banken vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid duurzaamheid bij bedrijven kunnen stimuleren. 

Conclusie van het onderzoek is dat banken zo snel mogelijk weer terug moeten naar hun oorspronkelijke maatschappelijke rol. De primaire taken liggen hierbij vooral op het financieringsvlak, het betalingsverkeer en het sparen.

Banken die als spin in het maatschappelijk web fungeren, moeten hun verantwoording nemen om partijen bij elkaar te brengen en aan elkaar te koppelen. Hierdoor ontstaat synergie. Banken moeten meer en meer gaan beseffen en gaan uitdragen dat de gelden die de banken beheren niet van henzelf zijn. Om dit te versterken zouden banken hun klanten en de markt moeten attenderen op de noodzaak en voordelen van duurzame producten en bedrijfsvoering. Dit kan door middel van het geven van seminars, inzet van de virtuele kanalen, ontwikkelen van duurzame producten en daarbij een passende prijstabel en duurzaamheid in de klantcontacten ter sprake brengen. Banken kunnen diverse beloningsvormen doorvoeren richting de klanten bijvoorbeeld: rentekorting geven, kostenreductie toepassen of specifieke voorwaarden stellen zoals langere looptijden. Indien banken in de komende 5 tot 10 jaar (mening respondenten) niet in slagen hun imago te verbeteren kan het de kant op gaan wat momenteel in Amerika zich afspeelt. Daar wordt meer en meer een beroep gedaan op de funding van gelden van particulieren en fondsen. Deze vorm van ‘crowd funding’ is in Amerika een normaal patroon aan het worden.

Download hier de samenvatting van het onderzoek hier het volledige rapport (pdf). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

j.a.verhage@go.rabobank.nl, tel. 0187 471 382