Evenals de eerdere metingen werd ook dit onderzoek uitgevoerd door KPMG Milieu.
In de onderzoeken wordt gekeken hoe ver bedrijven zijn met het nemen van milieumaatregelen, waarbij ze worden ingedeeld in vier fasen. Dit betreffen de fasen non-interesse, interesse, implementatie en routinizing. Als reden voor hun interesse noemt 33% ethisch ondernemerschap, maar ook het voldoen aan eisen van de overheid (25%) en het streven naar kostenbesparing (22%) worden als drijfveer genoemd.
Vooral de laatste twee motieven kwamen naar voren tijdens de expertmeeting over procesinnovatie die georganiseerd werd in het kader van het project Schoner Produceren.
Mkb-ondernemers zien de gemeente als belangrijke gesprekspartner voor milieuaangelegenheden. Indien een ondernemer vervolgens daadwerkelijk een maatregel wil implementeren, krijgt hij met diverse gemeentelijke diensten te maken. Een integrale, eenduidige aanpak van milieuvraagstukken vanuit de overheid is hierbij noodzakelijk. Een integrale aanpak van milieuregels biedt zelfs de ruimte om bedrijfsspecifieke oplossingen te bereiken. Het initiatief ligt hierbij meestal bij een van de betrokken ambtenaren. Zij moeten dus een pro-actieve houding aannemen om effectieve milieumaatregelen te nemen.
Waar het gaat om innovatie van de bedrijfsprocessen waardoor ook milieu voordelen worden behaald, staat vooral het bedrijfsrendement voorop. Ook het milieu profiteert van deze maatregelen.