In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat prof. Charlotte Pavillon, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Groningen, onderzoek doen naar duurzaamheid en consumentenbeleid. Het betreft een verdiepende onderzoeksstudie die wordt ingezet voor de verrijking van het beleid van het ministerie met betrekking tot de verduurzaming van consumptie en productie.

Pavillon is gevraagd om een concreet advies uit te brengen over hoe duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en klimaat in het nationale en Europese consumentenbeleid kunnen worden ingevlochten. Daartoe zal zij in haar onderzoek onder andere kijken naar de mogelijkheden om bij de implementatie van consumentenbeleid de overgang naar een circulaire economie te bevorderen, gelet op de Europese harmonisatie. Ook zal ze ingaan op de vraag hoe beschermingsregels omtrent de koop van producten, de afname van diensten en deelname aan de deeleconomie kunnen bijdragen aan een meer duurzame economie.