Kledingfabrikanten rommelen met de labels waarop staat uit welke stoffen een kledingstuk bestaat en waar het vandaan komt. Hoe vaak dat gebeurt, wil staatssecretaris Stientje van Veldhoven nu uitzoeken. 

De staatssecretaris geeft daarmee gehoor aan een motie van de Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Jessica van Eijs (D66):

“constaterende dat de productie van textiel een enorm effect heeft op milieu, een groot waterverbruik en flinke bijdrage aan onze klimaatbelasting; overwegende dat in de transitieagenda bewustwording bij consumenten als een deel van het sectorplan textiel wordt genoemd; overwegende dat het voor consumenten in de winkel niet duidelijk is wat de milieu en klimaatbelasting van kleding en andere textielproducten is, door het ontbreken van een duidelijk keurmerk op alle prijskaartjes;

verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe een labelsysteem voor kleding over de milieu-impact tijdens de verkoop laagdrempelig een bijdrage kan leveren aan de circulaire economie.”