HAS Hogeschool heeft per 1 juni  2015 een nieuw lectoraat ingesteld: het lectoraat Nieuwe Business Modellen (NBM) met als lector dr. PJ Beers. Het nieuwe lectoraat is onderdeel van het lectoratenprogramma ‘Impact: transitie in de groene sector’. Dit programma bestaat uit vijf lectoraten die verdeeld zijn over de groene hogescholen in Nederland en richt zich op transitie en systeeminnovatie waarbij de intentie is dat de lectoraten samenwerken en kennisdelen ten behoeve van kennisontwikkeling van het collectief.

Het lectoraat NBM richt zich op onderzoek naar en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor de sectoren agro, food en leefomgeving. Deze businessmodellen kunnen een bijdrage leveren aan de omslag naar een duurzame, circulaire economie in de groene sector met shared value (meervoudige waardencreatie) als organiserend principe.

Een breder waardenperspectief
Voor die omslag is een breder waardenperspectief nodig dan we nu hanteren. Het lectoraat onderzoekt daarom businessmodellen die op basis van shared value bijdragen aan duurzamere  productie- en consumptiesystemen in agro, food en leefomgeving. Shared value is ontwikkeld door de Harvard Business School (Porter et al) en betekent dat bedrijven niet alleen economische waarde produceren (winst), maar ook ecologische en sociale waarden. Waarden dus die gedeeld worden door verschillende partijen in de samenleving.

Het nieuwe ondernemerschap
Het bouwen van business cases in nauwe samenwerking met ondernemers, het verdisconteren van de maatschappelijke kosten en opbrengsten, het valideren van uitgangspunten en kritische succesfactoren voor nieuwe businessmodellen en het nieuwe ondernemerschap staan daarbij centraal. Doel is om vanuit een businessinsteek te werken aan de omslag van het huidige agrofoodproductiesysteem naar een circulaire, functionele en biobased economie om daarmee de leidende positie van Nederland als kennisland op het gebied van agro, food en leefomgeving te versterken.

CV dr. PJ Beers
Dr. Pieter Jelle (PJ) Beers studeerde Milieugezondheidskunde aan Maastricht University en promoveerde in 2005 aan de Open Universiteit Nederland op het onderwerp ‘Kennisdelen in Multidisciplinaire Teams’. Hij werkte als onderzoeker en docent aan de TU Delft en aan Wageningen University en als programmacoördinator bij TransForum in Zoetermeer. Op dit moment is hij onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT, gelinkt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkt daar onder meer samen met het Nieuw-Zeelandse Agresearch in de context van het Primary Innovation programma.

Concreet met ondernemers aan de slag
Beers kijkt ernaar uit om concreet aan de slag te gaan met ondernemers.  “Ik denk dat ondernemers de sleutel zijn tot transitie van de landbouw. En ik ben heel benieuwd naar de ideeën van studenten en docenten van de HAS. Wat zien zij als belangrijkste uitdagingen voor verduurzaming van de landbouw? Wat voor toekomst verwachten ze, en, nog belangrijker, wat voor toekomst willen ze voor de landbouw? Want dat is de toekomst die onze studenten mede vorm geven.”