Cebeco, Coca-Cola, Pepsi, Stegeman en Uniekaas komen volgens Milieudefensie het slechtst uit de bus. Deze bedrijven hebben geen milieujaarverslag en besteden in andere publicaties geen enkele aandacht aan de herkomst van de grondstoffen die ze gebruiken. ‘Bestrijdingsmiddelen, kunstmest, antibiotica, genetisch gemanipuleerd veevoer voor dieren: consumenten moeten de producent kennelijk op zijn mooie blauwe ogen geloven dat zulke ongezonde en milieuonvriendelijke stoffen zo min mogelijk worden gebruikt’, aldus Claire Tielens van Milieudefensie.

Van de 19 bedrijven hebben er slechts 12 een (milieu)jaarverslag. Slechts drie bedrijven tonen met harde cijfers aan dat ze bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn gaan gebruiken. Andere bedrijven maken wel milieujaarverslagen of zelfs glossy folders over duurzame landbouw, maar die stellingen worden niet ondersteund door cijfermateriaal.

Ook is Milieudefensie van mening dat er maar weinig voedingsmiddelenbedrijven met boeren samenwerken om het milieu te sparen. ‘Groentebedrijven hebben wel programma’s voor het verminderen van gifgebruik en ook Heineken en CSM zetten stappen in de goede richting,’ aldus Tielens. ‘De andere onderzochte bedrijven blijven duidelijk achter.’ Volgens Milieudefensie leggen voedingsmiddelenconcerns de verantwoordelijkheid teveel bij hun leveranciers, zonder zelf de verantwoording te nemen.

Milieudefensie vindt dat voedingsmiddelenbedrijven zorg moeten dragen voor een duurzame agrarische productie van hun grondstoffen en heldere informatie moeten verstrekken aan de consument.