Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Synovate (voormalig Interview NSS) onder 949 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Balkenende en andere regeringsleiders nemen vandaag en morgen een standpunt in over de Europese inzet in de internationale klimaatonderhandelingen. In december moet een nieuw klimaatakkoord afgesproken worden, de opvolger van het Kyoto-protocol. Uit het onderzoek blijkt dat 78 procent van de ondervraagden het belangrijk vindt dat de klimaattop in december succesvol wordt afgesloten met een nieuw klimaatverdrag dat leidt tot minder uitstoot van CO2.

Cruciaal in de onderhandelingen is de vraag hoeveel geïndustrialiseerde landen gaan bijdragen om ontwikkelingslanden te helpen zich te wapenen tegen klimaatverandering en hun doelstellingen te halen. Dat kan bijvoorbeeld door ter plekke schone energie te stimuleren en ontbossing tegen te gaan. Hiervoor is vanaf 2020 jaarlijks 110 miljard nodig. Een financiële toezegging van rijke landen is nodig om ontwikkelende landen over de streep trekken hun uitstoot te verminderen. Uit het opinieonderzoek blijkt dat 61 procent van de Nederlanders vindt dat rijke landen medeverantwoordelijk zijn voor een goed klimaatbeleid van ontwikkelingslanden.

De komende dagen vergadert Balkenende met zijn Europese collega’s over de vraag of de EU haar eerlijke aandeel gaat toezeggen en op welke manier dat betaald gaat worden. De vrees is dat er geen enkele toezegging wordt gedaan en de klimaatonderhandelingen in het slop raken. Greenpeace wil dat er een klimaatfonds in het leven wordt geroepen dat ontwikkelende landen helpt bij de aanpassing aan klimaatverandering, het stoppen van ontbossing en de overgang naar schone energie. Zes op de tien Nederlanders zegt zo’n klimaatfonds te steunen. Zelfs in tijden van economische crisis willen Nederlanders toch investeren in bossen en klimaat. Premier Balkenende moet deze stem laten weerklinken tijdens de Europese top.