De afgelopen jaren vertoont de duurzaamheidstrend een stijgende lijn. Toch leidt deze trend in ons land – in vergelijking met andere Europese landen – tot minder milieubesparende acties in het huishouden dan je zou denken. Aan het onderzoek deden 6.414 Europeanen mee uit acht verschillende landen, onder wie 801 uit Nederland.

Uit het Henkel-onderzoek blijkt dat Nederlanders in vergelijking met inwoners van andere landen wél bereid zijn milieubewust te handelen. Maar meestal alleen als het ze dan daadwerkelijk in de portemonnee scheelt en weinig moeite kost. Denk hierbij aan acties als het aanbrengen van waterbespaarders op de kraan, een spaar- of ledlamp in een fitting draaien, de kraan uitdoen tijdens het tandenpoetsen en stekkers uit stopcontacten halen als een apparaat niet in gebruik is. Vergeleken bij andere Europese landen steekt Nederland er op dit gebied wel gematigd bij af.

Zo staat Nederland – na Zweden – onderaan de lijst met landen die energiebesparing belangrijk vinden (66 procent tegenover een Europees gemiddelde van 81 procent). Verder gooit de Nederlander relatief vaak kapotte producten direct weg om een nieuwe te kopen in plaats van het proberen te repareren. Negen procent van de Nederlanders probeert altijd eerst iets te repareren. Daarmee staan we samen met Zweden op de laatste plaats van alle onderzochte Europese landen. In Spanje is dit percentage het hoogst: twintig procent.

Duurzamer huishouden
Op het gebied van duurzaam winkelen scoort Nederland laag in vergelijking met de rest van Europa. Zo blijkt uit het onderzoek van Henkel dat 73 procent van de Nederlanders niet specifiek let op de duurzaamheid van huishoudproducten tijdens het winkelen. In Nederland let 27 procent hier wel op. Toch staat dit in schril contrast met het gemiddelde van 47 procent in de rest van Europa. Deze relatieve desinteresse in duurzame producten is ook zichtbaar bij verzorgingsproducten. Slechts zeventien procent van de Nederlanders heeft in de afgelopen twaalf maanden een duurzaam lichaamsverzorgingsproduct gekocht, in vergelijking met 46 procent in de rest van Europa. Op het gebied van voedsel ontstaat hetzelfde beeld: slechts 32 procent heeft deze aangeschaft, tegenover een Europees gemiddelde van 46 procent.

De toekomst: niet zo duurzaam
Kijkend naar de toekomst, blijkt dat de Nederlander ook de komende twaalf maanden relatief weinig plannen heeft om energie te besparen of bewuster te wassen en schoon te maken.
Gevraagd naar de redenen waarom Nederlanders geen duurzame producten kopen, noemt men in de meeste gevallen als argument de hoge prijs (79 procent) en onduidelijkheid over welk product het duurzaamst is (26 procent). Zestien procent kost het teveel moeite om het uit te zoeken. Opvallend is verder dat zestien procent aangeeft dat er geen specifieke reden voor is.

Zoals uit het onderzoek blijkt, laten Nederlanders nog relatief veel kansen liggen om het milieu te sparen. Ze gebruiken enerzijds te weinig duurzame schoonmaakproducten. Anderzijds zit het ook in hun gedrag: zo zouden ze spullen bijvoorbeeld eerder kunnen repareren of de fiets kunnen nemen in plaats van de auto. Het kost de consument teveel moeite om zich daadwerkelijk milieuvriendelijker te gaan gedragen. Henkel helpt hen hier graag bij en heeft hiervoor ook de juiste producten. Alleen al het feit dat het bedrijf een complete duurzaamheidsstrategie heeft, die in al haar activiteiten een belangrijke rol speelt, toont aan dat Henkel duurzaamheid serieus neemt.

Het onderzoek van Henkel is een online enquête uitgevoerd door TNS. Deelnemende landen zijn Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Spanje, België, Nederland, Zweden en Griekenland. In totaal deden 6.414 respondenten mee aan het onderzoek, van wie 801 in Nederland.