Het schrappen van BTW op groente en fruit in combinatie met het verhogen van het BTW tarief op vlees en melk bespaart de gemiddelde Nederlander op jaarbasis 50 euro. Daarmee is de invoering van de vleestaks zowel voordelig voor het klimaat, als voor de portemonnee van de consument. Dat blijkt uit Europees onderzoek door het Öko-Institut in opdracht van Greenpeace. 

Het kabinet heeft eerder al toegezegd om de belasting op groente en fruit te gaan stoppen. Recent kondigde landbouwminister Staghouwer een onderzoek aan om de gevolgen van een vleestaks in kaart te brengen. Dit laatste leidde tot een heftige discussie in de Tweede Kamer, mede doordat momenteel de voedselprijzen en inflatie stijgen. Maar een gecombineerde hervorming van de btw, waardoor gezonde producten goedkoper worden en producten die schadelijk zijn voor het klimaat duurder, pakt voor de consument gunstig uit.

Het Öko-Institut onderzocht het effect van een gecombineerde hervorming van de BTW in vijf EU-landen – Nederland, Oostenrijk, Polen, België en Duitsland. Door de BTW-verhoging uit te breiden naar alle dierlijke producten, worden hogere milieuwinsten behaald dan wanneer de focus alleen op vlees ligt. Het verhogen van de BTW op dierlijke producten (van 9% naar 21%) geeft een duidelijk prijssignaal af. Dat resulteert volgens het onderzoek in een vermindering van de vlees- en melkconsumptie met respectievelijk 11% en 10%.

Een vleestaks is een van de stappen die bijdraagt aan klimaatneutraliteit in 2050. Om dat doel te bereiken, zal de consumptie van dierlijke producten nog flink moeten verminderen en ook de veestapel zal drastisch moeten krimpen.

Milieuwinst wordt alleen bereikt als de verminderde consumptie ook leidt tot een verminderde productie. Een verhoging van de export is dus niet de oplossing als de vraag naar dierlijke producten afneemt.