Beursgenoteerde ondernemingen die eenzijdig gefocust zijn op korte termijn resultaten en aandeelhouderswaarde presteren financieel minder en minder stabieler dan ondernemingen die meer op de lange termijn georiënteerd zijn. Ondernemingen met een meer korte termijn focus boeken aanzienlijk minder omzet en winst en zien ook hun beurswaarde minder snel stijgen. Dit blijkt uit het onderzoek Winning strategies for the long term van KPMG.

Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna vierhonderd beursgenoteerde ondernemingen in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijken de Verenigde Staten. Niet alleen over een langere periode blijken ondernemingen met een lange termijn focus succesvoller te zijn. Ook op de korte termijn presteren lange termijn georiënteerde ondernemingen beter.

“Technologieën en de markten waarin de ondernemingen opereren veranderen in hoog tempo”, zegt Lars Kurznack, deskundige op het gebied van lange termijn waardecreatie bij KPMG. Kurznack: “Datzelfde geldt voor de verwachtingen van zowel consumenten als de maatschappij. Dat vraagt van ondernemingen een scherpe blik op wat er in de toekomst op hen afkomt.”

Andere factoren bepalen succes

Door de verdere toename van de wereldwijde kapitaalmarkten zal volgens Kurznack bovendien de beschikbaarheid van kapitaal niet langer een obstakel vormen voor de groei van ondernemingen.

Kurznack: “De beschikbaarheid van talent, innovatiekracht en het vertrouwen van consumenten in het bedrijf of merk worden bepalender voor de prestatie van ondernemingen. Dit betekent dat het primaat van korte termijn denken en de aandeelhouder in de strategie en de besluitvorming van een onderneming onder druk komt te staan. Door de snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden en de spanning die dit geeft, hebben bestuurders moeite om zich naast de uitdagingen op korte termijn óók bezig te houden met de prestaties van de onderneming op lange termijn.

Dat uit zich bijvoorbeeld in de hoeveelheid aandelen die vandaag de dag door ondernemingen worden teruggekocht. Kapitaal dat ook in toekomstige groei geïnvesteerd zou kunnen worden. Om als onderneming nu en in de toekomst succesvol te kunnen zijn, is het echter essentieel dat bestuurders meer nadruk gaan leggen op lange termijn waardecreatie in hun strategie en besluitvorming.”

Zichtbare betere financiële prestaties

In het kader van het onderzoek heeft KPMG gekeken naar de impact die een korte- en lange-termijn focus van bestuurders heeft op de omzet, de winst en de beurswaarde van de ondernemingen in de periode tussen 2003 en 2017.

Kurznack: “Uit de analyse blijkt dat ondernemingen met een lange termijn strategie in periode 2003-2017 130% omzetgroei hebben gerealiseerd. Voor ondernemingen met een korte termijn focus was dit slechts 77%. Als we naar de winstontwikkeling kijken in de periode 2003-2017 zien we een soortgelijk beeld. Lange termijn georiënteerde ondernemingen laten in deze periode een groei in de winst zien van 212%, ten opzichte van 92% groei bij ondernemingen die meer gericht zijn op de korte termijn. De beurswaarde van lange termijn georiënteerde ondernemingen nam tussen 3003 en 2017 toe met 112%. Voor korte termijn georiënteerde ondernemingen was dit 99%. Een teken dat institutionele beleggers ondernemingen in toenemende mate belonen voor hun lange termijn strategie.

Niet alleen over een langere periode blijken ondernemingen met een lange termijn focus succesvoller te zijn. Lange termijn georiënteerde ondernemingen presteren óók op de korte termijn beter, blijkt uit het onderzoek. Ondernemingen met een lange termijn focus hadden in de periode 2003-2017 respectievelijk 2% en 4% meer omzet- en winstgroei dan korte termijn georiënteerde ondernemingen. Ons onderzoek laat zien dat ondernemingen die eenzijdig gefocust zijn op de korte termijn  het risico lopen om aandeelhouderswaarde te vernietigen, zowel op de korte als langere termijn.”

Mengen van korte- en lange termijn focus

Om te kunnen gedijen in het huidige en toekomstige ondernemingsklimaat is het volgens Kurznack essentieel dat ondernemingen anders gaan nadenken over hun strategie en de wijze waarop de organisatie geleid wordt.

Kurznack: “Ondernemingen hebben duidelijk baat bij een meer holistisch perspectief op hun strategie en prestaties. Zij doen er dan ook goed aan af te stappen van de overtuiging dat een lange termijn focus onverenigbaar is met de toenemende druk op korte termijn prestaties en andersom of dat een focus op niet-financiële prestaties ten koste zou gaan van aandeelhouderswaarde.

Teveel focus op de korte óf lange termijn kan een negatief effect op de financiële prestaties van de onderneming hebben. Ondernemingen die een korte en lange termijn oriëntatie kunnen combineren zijn het best gepositioneerd om waarde te creëren voor hun aandeelhouders en andere stakeholders, nu en in de toekomst.”