Dossier Duurzaam is een grootschalig marktonderzoek van GfK, b-open en DDB & Tribal Amsterdam over de houding van consumenten ten aanzien van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen, relevante dimensies van duurzaamheid per sector en het duurzame imago van merken. 

In 2014 nam bij consumenten de aandacht voor duurzaamheidsaspecten enorm toe. Tegelijkertijd steeg ook de scepsis: steeds meer consumenten wantrouwen claims als ‘duurzaam’ of ‘maatschappelijk verantwoord’. Gemiddeld heeft 60% van de consumenten geen idee in welke mate een merk duurzaam of maatschappelijk verantwoord is.

Nieuwe opzet
Ten opzichte van de vorige edities is de opzet voor 2015 aangescherpt. De belangrijkste reden is dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zich in de afgelopen vijf jaar verder hebben ontwikkeld. Duurzaamheid is vanzelfsprekender geworden en consumenten zijn steeds kritischer. Het wordt voor bedrijven steeds lastiger om zich goed te kunnen onderscheiden. Daarom is een dieper inzicht op sectorniveau wenselijk. Het onderzoek meet daarom nu de specifieke dimensies, die voor uw sector relevant zijn. Immers, voor supermarkten zijn er andere dimensies van toepassing dan voor auto’s, energiebedrijven of financiële dienstverleners. Zo gaan we op sector- en merkniveau vastleggen hoe belangrijk de consument de MVO-thema’s in uw categorie vindt en in welke mate deze bijdragen aan het duurzame imago van merken.

Energiesector
Van alle 17 sectoren die wij in dit onderzoek meenemen, scoort de energiesector het hoogst op ‘belang van duurzaamheid bij aankoop’ en ‘mate van duurzaam ondernemen’. Dit onderstreept nog eens het belang van inzicht in duurzaamheid voor ondernemers in de energiemarkt.

Uw dossier duurzaam
In aanvulling op het basisonderzoek is het mogelijk om tailor made vragen toe te voegen die aanvullende inzichten geven voor uw merk of sector. Bij deelname aan Dossier Duurzaam ontvangt u een heldere op maat gesneden PowerPoint-rapportage met gerichte conclusies en aanbevelingen voor uw organisatie. Een uitgebreide presentatie met gezamenlijke interpretatie van de onderzoeksresultaten maakt standaard deel uit van de rapportage.

Bent u geïnteresseerd in het toevoegen van aanvullende vragen? We stemmen graag thema’s met u af die voor uw organisatie relevant zijn.  Kijk voor meer informatie op www.dossierduurzaam.nl.