Ziekenhuizen en zorginstellingen kopen veel voeding in voor patiënten, medewerkers en bezoekers. MVO Nederland onderzocht in opdracht van het Ministerie van VWS in hoeverre de inkoop van voeding in de zorg circulair en duurzaam is. En hoe dit gestimuleerd kan worden. 

Het onderzoek werd uitgevoerd met een enquête en met diepte-interviews. Enkele conclusies uit het onderzoek zijn:

  • De inkoop van voeding in de zorg is sterk prijs-gedreven. De laatste jaren lijkt er langzaam meer aandacht voor circulair inkopen te ontstaan, maar het wordt nog nauwelijks integraal toegepast.
  • De thema’s voedselverspilling, gezondheid en milieubelasting van verpakkingen krijgen de meeste aandacht.
  • Voedselverspilling tegengaan werkt kostenbesparend, maar lijkt in de praktijk nog vaak lastig in te dammen. Belangrijke vuistregels voor het tegengaan van voedselverspilling: 1) meten is weten en 2) zorgen dat er zo min mogelijk tijd zit tussen eten kiezen en consumeren.
  • Lokaal inkopen wordt geregeld genoemd. Steeds meer zorginstellingen zien kansen op dit gebied en de markt speelt hier steeds beter op in met zgn. korte keteninitiatieven. Soms blijkt het echter lastig om lokaal de benodigde volumes en/of een breed productenpakket te verkrijgen. Ook zijn lokale producten vanwege de schaal waarop geproduceerd wordt (efficiency) veelal iets duurder. Om dat te ondervangen, investeren sommigen de besparingen a.g.v. minder voedselverspilling in kwalitatief beter en lokaal voedsel.
  • Circulariteit in de keten (hoe circulair is de boer) en de eiwittransitie staan nog nauwelijks op de radar.