Onderzoek beloning en duurzaamheid gestart

Bron
DHV

Een klein aantal beursgenoteerde ondernemingen beloont haar bestuurders mede op basis van de duurzaamheidprestaties van de onderneming. In Nederland hebben Shell, TNT en DSM de eerste stappen op dat terrein gezet. Maar ook internationaal zijn er nauwelijks nog voorbeelden. Voorwaar, een zeer vernieuwend onderwerp dat grote potenties heeft voor de bevordering van duurzaamheid.

Vanuit die overtuiging hebben DHV en de VBDO het initiatief genomen om de toepassing van deze koppeling tussen duurzaamheid en bestuurders beloningen nader te onderzoeken. Met name het hoe en waarom van deze koppeling wordt onderzocht, maar ook worden maatschappelijke organisaties gevraagd naar hun mening over deze koppeling. Mede op basis van een workshop met commissarissen belast met remuneratie en enkele verdiepende interviews wordt in samenwerking met HayGroup, marktleider op het gebied van bestuurdersbeloningen, methoden, technieken en motieven in kaart gebracht. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Ministeries van Economische Zaken en VROM.

Eind dit jaar worden de resultaten verwacht.

Meer informatie: Rob van Tilburg, Adviesgroep Duurzaam ondernemen van DHV. Telefoon (033) 468 27 33

Share Button