Nederlandse organisaties en het bedrijfsleven vinden het nog altijd lastig om hun bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke onderwerpen (of problemen) als klimaatverandering, te concretiseren. Dat blijkt uit onderzoek door accountants- en adviesbureau PwC onder bijna 800 Nederlandse bedrijven en organisaties naar de praktische toepassing van de zogeheten SDG’s (Sustainable Development Goals). Hoewel de bekendheid van deze SDG’s toeneemt, blijken Nederlandse organisaties en bedrijven nauwelijks nieuwe acties te ondernemen om hun negatieve impact te verminderen en hun positieve impact te vergroten.

Als een van de weinige landen heeft Nederland geen nationale visie om de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties in 2030 te realiseren. Hoewel de Rijksoverheid van mening is dat ontwikkelingen vanuit organisaties en het bedrijfsleven zelf moeten komen, blijkt Nederland op een aantal doelstellingen, waaronder gendergelijkheid en klimaatverandering, achter te lopen. De behoefte om hiervoor nationale doelstellingen te formuleren groeit.

In 2015 werden er door de Verenigde Naties zeventien SDG’s vastgesteld, met als doel ook om organisaties aan te sporen een bijdrage te leveren aan de wereldwijde ecologische, sociale en economische uitdagingen. Inmiddels is bekend dat het implementeren van deze doelstellingen in een bedrijfsstrategie ook nieuwe banen, extra omzet en kostenbesparingen kan opleveren.

Adviesbureau Sustainalize constateerde eerder in een grootschalig onderzoek dat de SDG’s amper geïntegreerd zijn in de bedrijfsstrategie van het Nederlandse bedrijfsleven.